Profesinių sąjungų sistema.

Jeigu vyriausybė ims kontroliuoti profesinių sąjungų veiklą bei politiką, jos ims atstovauti jau ne darbuotojams, o taps vyriausybės įrankiu. Tam, kad organizacija tarnautų savo narių interesams, ją ir turėtų kontroliuoti patys nariai. Švietimo srities viešojo sektoriaus įstaigose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui numatytos lėšos yra suplanuotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintuose  m.

Prieš pradedant bet kokius veiksmus yra būtina turėti strategiją: dėl ko, kada ir ką darysite.

profesinių sąjungų sistema

Visi sėkmingi darbuotojų kovos būdai yra grįsti vienybe, tarpusavio pagalba ir gebėjimu atsikirsti. Labai svarbu atidžiai atsirinkti, kokią informaciją pateiksite darbdaviui ir žiniasklaidai. Su pastarąja reikia bendrauti tuomet, kai darbdavys nesileidžia į kalbas ir ignoruoja jūsų reikalavimus.

profesinių sąjungų sistema

Taip pat apsvarstykite visas galimas darbdavio reakcijas ir joms pasiruoškite. Reiktų susitarti, kas kalbės su darbdaviu ir žurnalistais.

profesinių sąjungų sistema

Streikas — yra įprastos darbo tvarkos nutraukimas darbuotojams susitarus be administracijos nurodymo. Tačiau jį surengti laikantis visų procedūrų yra gana sudėtinga, tam reikalingi kompetentingi teisininkai ir didelės lėšos streikui nepavykus. Tačiau be streiko yra ir  kitų kovos taktikų, t. Jeigu jūsų darbdavys vis tiek negirdi, ir veiksmus reikia tęsti, nedarykite ilgų pertraukų tarp akcijų.

Tarptautinė veikla

Po kiekvieno veiksmo naudinga aptarti, kas ir kaip įvyko, kad tai, kas nepasisekė, nesikartotų ateityje. Būkite pasirengę, jog darbdavys gali bandyti jus po vieną paveikti versdamas išstoti iš profesinės sąjungos. Eikite pas jį po kelis ir reikalaukite viską pateikti raštu.

Savo reikalavimus išdėstykite raštu bei reikalaukite raštiško atsakymo iš darbdavio tinka ir el. Darbo ginčų komisijai ar teismui galima pateikti ir slapta darytų garso įrašų, tačiau negalima piktnaudžiauti savo teisėmis, elgtis nesąžiningai, norint falsifikuoti įrodymus ar viešinti įrašą su įrodinėjimu nesusijusiais tikslais.

Taip, jei darbuotojų atstovavimas reikalingas darbdaviui tik dėl paukščiuko ataskaitose. Ne, jei darbuotojai nori realaus atstovavimo ir gynybos. Pareigą inicijuoti darbo tarybos steigimą turi darbdavys, kurio dispozicijoje yra daugiau nei 20 darbuotojų.

  • Kontaktai Kas yra profesinė sąjunga ir kaip ją įsteigti Darbo rinkoje susiduria du kardinaliai skirtingi interesai: darbdaviams svarbu gauti kuo didesnį pelną ir kuo mažiau mokėti darbuotojams už darbą; darbuotojams svarbu, kad darbo sąlygos ir gaunamas atlygis garantuotų jiems normalų, žmogišką gyvenimą.
  • Geriausi dienos prekybos pasirinkimo rodikliai

Išrinkti darbo tarybų nariai dažnai net formaliai negali vykdyti jiems priskirtų funkcijų — atstovauti darbuotojams informavimo ir konsultavimo procese, nes darbdaviai juos verčia pasirašyti konfidencialumo sutartis. Tuo tarpu profesinės sąjungos turi teisę: individualiai ginti savo narius ir jiems atstovauti individualiuose darbo santykiuose darbo ginčų komisijose, teismuose ; dalyvauti kolektyvinėse derybose, sudaryti kolektyvines sutartis ir kontroliuoti jos vykdymą, inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų; reikalauti, kad darbdavys panaikintų neteisėtus sprendimus, taip pat — skelbti streiką.

Profesinės sąjungos taip pat turi didesnes galimybes organizuoti įvairius mokymus darbo teisės ar atstovavimo klausimais savo nariams, kviečiasi ekspertus derybose dėl kolektyvinės sutarties, ar teikia pasiūlymus įstatymų projektų rengėjams. Jeigu darbovietėje jau yra veikianti darbo taryba, tai niekaip neriboja darbuotojų galimybės steigti profesinę sąjungą. Kolektyvinė sutartis visuomet sudaroma derybų keliu. Todėl šiam procesui reikalingi jau gana brandūs šalių santykiai, nes darbdavys neturėtų būti dominuojanti šalis, galinti primesti savo valią kitai šaliai.

profesinių sąjungų sistema

Abi šalys turi būti lygios ir turėti vienodą galimybę teikti savo pasiūlymus, sąlygas ar reikalavimus, kuriuos šalis norėtų įtraukti į kolektyvinę sutartį. Kolektyvinės sutartys turėtų pagerinti tam tikras darbo, socialines, ekonomines sąlygas palyginti su įstatymų nustatytais minimaliais reikalavimais.

Unsupported Browser

Kartais darbdavys siekia sudaryti kolektyvinę sutartį, kurioje numatytos tik jam palankios nuostatos daugiau viršvalandžių, platesnės terminuotų sutarčių sudarymo galimybės, šiurkščių darbo pareigų pažeidimų sąrašo praplėtimas, numatyta daugiau atvejų, kai darbuotojas privalo atlyginti visą žalą ir pan.

Tokiu atveju nereiktų skubėti pasirašyti kolektyvinės sutarties, o siekti ir darbuotojams palankių nuostatų. Tam pasitelkti galima kolektyvinio darbo ginčo inicijavimą, o jo neišsprendus profesinė sąjunga turi teisę skelbti streiką. Tai — pagrindinis Jūsų dokumentas darbe.

  • Jose siekiama intensyvios dirbančiųjų užimtumo politikos, efektyvaus valstybinio socialinio draudimo lėšų panaudojimo ir žmogaus saugos darbe garantijų.
  • Tarpininkavimo mokesčiai už prekybos opcionais indijoje

Nepradėkite dirbti, kol jos nepasirašėte. Nepradėti dirbti: jei nesate supažindintas su darbų sauga; jei neparūpintos saugos priemonės jei reikia ; jei abejojate, ar Jums aiškios pavestos funkcijos. Visi susitarimai su darbdaviu turi būti sudaryti raštu.

Žodiniai susitarimai neturi jokios juridinės galios. Nepasirašinėkite jokių darbdavio pateiktų raštų čia pat.

PASKUTINĖS NAUJIENOS

Jis privalo duoti visus dokumentus, reikalingus Jums apsispręsti, ir suteikti laiko su jais susipažinti. Į darbo laiką turi būti įskaitomas ir pasirengimas darbui bei susitvarkymas po jo. Darbdavys negali riboti jūsų teisės į atostogas, priešingai, jis privalo jus skatinti bet neversti pasinaudoti jomis.

Išankstinis lėšų rinkimas dėl ateityje galimos žalos darbdaviui yra neteisėtas. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo darbo laiko apskaita, kurią privalo tvarkyti darbdavys, ir reikalauti neatlygintinai gauti darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą.

Apie LSADPS

Nutraukiant darbo sutartį pasidomėkite dėl išeitinių išmokų. Mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse, o jų nesant — kituose vidaus dokumentuose, apibrėžti,  kas  yra  kviestinis  dėstytojas ir kviestinis mokslo  darbuotojas,  ir  sutarti,  kokia tvarka jie būtų priimami į darbą, kokią didžiausią procentinę dalį jie sudaro visų dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų. Jei kolektyvinė sutartis aukštojoje mokykloje nesudaryta arba jeigu joje šis klausimas neaptartas, tai laikoma, kad praėjus metams nuo sutarties įsigaliojimo, su dėstytojais ir mokslo darbuotojais kviestinio darbuotojo sutartys negali būti sudaromos.

Aukštojo mokslo  pedagoginio  darbuotojo  finansavimą  ir  apmokėjimą už  darbą susieti su darbuotojo užimama mokslinio etato ir pedagoginio etato dalimis. Mokslinio darbo ir pedagoginio darbo dalis nustatyti jungtinėje mokslinio ir pedagoginio darbo sutartyje, atsižvelgiant  į  darbuotojo mokslinio  ir  pedagoginio darbo krūvio  proporciją.

Bendradarbiaudami su Tarptautine darbo organizacija ILO Lietuvoje įgyvendiname tarptautines darbo normas ir atstovaujame dirbantiesiems šios organizacijos veikloje. Dalyvaujame Baltijos šalių profesinių sąjungų tarybos veikloje. Atstovaujame Lietuvos darbuotojų ir profsąjungų narių interesams Europos Sąjungos institucijose: Europos socialiniame fonde, Laisvo asmenų judėjimo patariamajame komitete, Europos darbo ir gyvenimo sąlygų plėtros centre Dublino foneEuropos saugos higienos ir sveikatos darbe patariamajame komitete, Europos ekonomikos ir socialiniu reikalų komitete, CEDEFOP, ir kitose socialinio dialogo institucijose. Labai svarbų vaidmenį vaidina dvišaliai mūsų susitarimai su užsienio profesinėmis sąjungomis, leidžiantys glaudžiau bendradarbiauti siekiant bendrų tikslų. Naudojantis tarptautiniais ryšiais mūsų nariai gali išvykti į tarptautines konferencijas, seminarus, tobulinti įgūdžius bei žinias tarptautinėje aplinkoje, kartu su užsienio šalių profesinėmis sąjungomis organizuoti tarptautinius renginius Lietuvoje.

Pedagoginio darbo  sutarties dalyje nustatyti tik pedagoginius atestacijos kriterijus, o mokslinius perkelti į mokslinės darbo sutarties dalį. Aukštoji mokykla darbuotojui už dalyvavimą darbo grupėse, komisijose ir komitetuose jeigu tai nepriklauso pagal pareigas privalo mokėti darbo užmokestį pagal patirtas darbo sąnaudas.

EUR dydžio finansinės paramos išmoką pagal priemonę SURE Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti devynioms ES valstybėms. Europos Komisija, siekdama, kad darbuotojams teikiama minimalios mėnesio algos apsauga būtų pakankama, pasiūlė direktyvos dėl adekvačios minimalios algos Europos Sąjungoje projektą. Valstybės galėtų […] Protestuojant dėl EK delsimo, profesinės sąjungos skelbia savą direktyvą dėl skaidraus darbo užmokesčio Posted: Europos profesinių sąjungų konfederacija ETUC ėmėsi neįprasto žingsnio, protestuodama dėl Europos Komisijos delsimo paskelbti Direktyvos dėl skaidraus darbo užmokesčio pasiūlymą.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas yra ES […] ETUC: Europos darbo institucija nepateisino lūkesčių dėl pirmųjų išnaudojimo bylų Posted: Europos darbo institucija Profesinių sąjungų sistema nesiėmė realių veiksmų dėl pirmųjų darbuotojų išnaudojimo bylų, dėl kurių dar prieš metus į ją kreipėsi profesinės sąjungos.

Populiariausi

Pirmoji renginio dalis — vieša nuotolinė konferencija, skirta Pasaulinei oraus darbo dienai […] Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Posted: Lygybė. Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC tyrimas parodė, kad pagal dabartines tendencijas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas ES nebus panaikintas iki kito šimtmečio. Šie […] Nesiimant veiksmų, ES vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas nedings iki Posted: Europos profesinių sąjungų konfederacijos ETUC tyrimas parodė, kad pagal dabartines tendencijas moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas ES nebus panaikintas iki kito šimtmečio.

Tradiciškai kasmet susitinkantys Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų vadovai išsamiai pristatė situaciją savo šalyse. Pirmoji renginio dalis — vieša nuotolinė konferencija, skirta Pasaulinei oraus darbo dienai […] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto naujienos Posted: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas EESRK išleido rugsėjo mėnesio naujienlaiškį.

Parašyta kovo 05 Švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Jolantai Urbanovič Vadovaudamiesi darbo kodekso straipsnio 4 dalimi ir Švietimo šakos kolektyvinių derybų  posėdžio  protokolo    nutarimu, prisistatome  kolektyvinėms  deryboms  dėl vienos  Lietuvos  švietimo  ir  mokslo  šakos  kolektyvinės  sutarties  deleguojame  du  atstovus: Sigitą Vaitkevičių ir Astą Lapinskienę. Pridedame  reikalavimus naujai ruošiamai kolektyvinei sutarčiai: Didinti švietimo sistemos finansavimą iki 6 proc. BVP,  siekiant aukštesnės švietimo kokybės.

EK Pirmininkės […] Akivaizdu: darbuotojų atlyginimo lygis šalyje priklauso nuo kolektyvinių derybų Posted: Oficialūs duomenys rodo, kad atlyginimų dydis Europoje yra glaudžiai susijęs su kolektyvinių derybų lygiu konkrečioje šalyje. Šiuo metu dėl […] Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Posted: Atlyginimai.

profesinių sąjungų sistema

Po balsavimo Europos profesinių sąjungų konfederacija ETUC patvirtino poziciją siekti direktyvos dėl minimalios algos Europoje.

Pagrindiniai ETUC tikslai yra tokie: 1 kad šalys narės […] Darbo vietų apsauga turi išlikti Posted: Nedarbingumui augant penktą mėnesį iš eilės, Europos profesinių sąjungų konfederacija ETUC ragina nacionalines vyriausybes išlaikyti kritinės padėties priemones, siekiant išsaugoti darbus.

Konkrečius pasiūlymus kiekvienai valstybei galite peržvelgti čia. Posted: Tikimasi, kad jas pamatysime jau m. To priežastis — prieš keletą dienų įsigaliojusi peržiūrėta Komandiruojamų darbuotojų […] Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos Posted: Technologijos.

Pagrindiniai rezoliucijos aspektai yra šie: Europoje būtina sukurti […] ITUC globali apklausa fiksuoja grėsmes demokratinėms teisėms ir laisvėms Posted: Anot Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos ITUCatsakas COVID pandemijai yra unikalus visuotinio žmonijos solidarumo pavyzdys, kada atsisakyta dalies pilietinių teisių ir rizikuota savo finansine gerove, […] ETUC pozicija dėl naujos ES pramonės strategijos Posted: Europos profesinių sąjungų konfederacija ETUC parengė poziciją dėl m.

Europos Komisija paskelbė m.