Nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą,

Strategijoje, be kita ko, siūloma nustatyti privalomus tikslus, padėsiančius atkurti pažeistas ekosistemas ir upes, gerinti saugomų ES buveinių ir rūšių būklę, grąžinti apdulkintojus į žemės ūkio paskirties žemę, mažinti taršą, žalinti miestus, stiprinti ekologinį ūkininkavimą bei kitą biologinei įvairovei palankią ūkininkavimo praktiką ir gerinti Prekybininkai dvejetainiais opcionais kenijoje miškų būklę. Savanoriškas pavojingų produktų atšaukimas Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso Vakar Europos Komisija pristatė  Europos žaliąjį kursą — veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki. Priemonės aprašymas Komisijos pranešime akcentuojama, nacionalinė biologinės įvairovės strategija ir veiksmų planas strategijos taip pat apima svarbius tarptautinius elementus. Teigiama, kad tai padės sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir klimatui ir sustiprinti jos atsparumą, taip apsaugant piliečių sveikatą ir ekonominės veiklos vykdytojų pragyvenimo šaltinius. Čepinskis ir kt.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Apie autorių biològinės įvairóvės apsaugà, teisinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas parengtas neturint šalies biologinės įvairovės studijos, tik apibendrinus ir įvertinus rengiant strategiją turėtus duomenis. Daugumą biologinės įvairovės objektų ir jų buveines vienija kraštovaizdis, Lietuvos teisiniuose dokumentuose Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir kituose kraštovaizdis ir biologinė įvairovė dažnai analizuojami kaip integrali visuma.

Apie autorių biològinės įvairóvės apsaugà, teisinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas parengtas neturint šalies biologinės įvairovės studijos, tik apibendrinus ir įvertinus rengiant strategiją turėtus duomenis. Daugumą biologinės įvairovės objektų ir jų buveines vienija kraštovaizdis, Lietuvos teisiniuose dokumentuose Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir kituose kraštovaizdis ir biologinė įvairovė dažnai analizuojami kaip integrali visuma. Daugiausia duomenų turima apie rūšių biologinę įvairovę. Apytiksliais duomenimis, Lietuvoje yra apie 26 tūkst.

Daugiausia duomenų turima apie rūšių biologinę įvairovę. Apytiksliais duomenimis, Lietuvoje yra apie 26 tūkst.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Apie genetinius išteklius informacijos yra mažiau, nors mokslininkų pastangomis įkurtas Augalų genų bankas, kuris tiria dabartiniam arba būsimam ūkiui reikiamus vidurūšinius taksonus, kuria ir globoja jų kolekcijas.

Daug vertingos informacijos gaunama vykdant Valstybinę mokslo programą Genofondas, mokslininkams dalyvaujant tarptautiniuose genofondo tyrimuose. Išskiriamos agrarinės aplinkos, urbanizuotos aplinkos, miškų, pelkių, natūralių pievų, smėlynų ekosistemos, hidroekosistemos ir ruderalinės bendrijos.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Lietuvoje daug padaryta parengiant buveinių klasifikaciją ir išskiriant europinės svarbos buveines. Apleistose žemės naudmenose vyksta savaiminė renatūralizacija, didėja vietinių augalų rūšių įvairovė, miškų ir kitų gamtinių teritorijų plotai.

Biologinei įvairovei išsaugoti didelę reikšmę turi natūrinė in situ apsauga, kai stengiamasi gyvuosius organizmus, jų bendrijas ir kompleksus bei ekosistemas išsaugoti jų natūraliose buveinėse.

Šiam tikslui steigiamos saugomos teritorijos rezervatai, draustiniai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, kitų kategorijų ir savivaldybių steigiamos saugomos teritorijos, Natura tinklas. Svarbu biologinę įvairovę išsaugoti ne vien saugomose, bet ir ūkinėse, rekreacinėse teritorijose. Žinoma, tais atvejais, kai dėl kurių nors priežasčių biologinės įvairovės negalima išsaugoti natūraliose buveinėse, naudojamos dirbtinės išsaugojimo ex situ priemonės.

Joms priskiriami botanikos ir zoologijos sodai, augalų, zoologinės ir mikologinės mikroorganizmų kolekcijos.

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą

Juknys, R. Baubinas, J. Čepinskis ir kt. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija Vilnius

nacionalinę biologinės įvairovės strategiją ir veiksmų planą