Persijos įlankos karo strategija

ES toliau taikys galiojantį ginklų embargą iki  m. Atėjo metas Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims tvirtai parodyti NATO, kad jos nori, jog bendradarbiavimas būtų stiprinamas ir plečiamas.

Persijos įlankos šalys, Iranas, Irakas ir Jemenas

Čia jis pateikia savo samprotavimus, kodėl, jo nuomone, vienas iš galimų atsakymų galėtų būti didesnis bendradarbiavimas su NATO. Tai, kaip pasaulį sukrėtė dabartinė finansinė krizė, akivaizdžiai parodo, kad joks pasaulio regionas negali išlikti atsiskyręs. Imkime, pavyzdžiui, Persijos įlankos regioną.

realaus laiko akcijų pasirinkimo sandorių duomenys

Neseniai pateikta Persijos įlankos tyrimų centro ataskaita apie JAV finansinės krizės poveikį PĮBT Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims parodo, kad negana to, jog PĮBT apimančios Bahreiną, Kuveitą, Omaną, Katarą, Saudo Arabiją ir Jungtinius Arabų Emyratus šalys Jungtinėse Amerikos Valstijose turi didelių finansinių išteklių, kurie per trumpą laiką prarado nemažą dalį vertės, joms taip pat tenka spręsti sugriežtėjusio finansavimo ir likvidumo problemas, savo ruožtu lemiančias vidaus ekonomikos plėtrą.

PĮBT vertybinių popierių rinkoje kai kurios akcijos nuo m. Tai ne tiktai liudija apie egzistuojančias plačias tarpusavio sąsajas, bet ir pabrėžia tą vaidmenį, kurį teks atlikti PĮBT šalims siekiant sugrąžinti stabilumo jausmą pasaulio finansinėse rinkose.

Čia jis pateikia savo samprotavimus, kodėl, jo nuomone, vienas iš galimų atsakymų galėtų būti didesnis bendradarbiavimas su NATO.

Tai per savo vizitą Persijos įlankos šalyse m. Pastaroji krizė taip pat parodė, kad Persijos įlankos regionas, jau ir taip strategiškai ypač svarbi pasaulio dalis, turi ne tik ekonominės, bet ir su saugumu susijusios svarbos ir yra daugeliu aspektų siejamas su tuo, kas vyksta ir regioninėje, ir tarptautinėje plotmėje. Tačiau dažnai, deja, nesuvokiama, kad šis poveikis yra abipusis.

Svarbu įsisąmoninti, kad tas vaidmuo, kurį atlieka PĮBT šalys, yra neatsiejama regioninio saugumo problemos sprendimo dalis. Įvykių Persijos regione padariniai siekia toli už regiono ribų.

kokie yra reals bdai udirbti pinigus internete

Tai gali lemti ir kainą už barelį naftos, ir vis didėjantį Persijos įlankos investicijų Vakarų šalyse vaidmenį, Irako nestabilumą ar galimą Irano branduolinės programos militarizavimo perspektyvą. Kaip Persijos įlanka negali veiksmingai izoliuotis nuo pasaulyje vykstančios sumaišties, taip pat ir pagrindiniai veikėjai tarptautinio saugumo ir stabilumo srityje negali sau leisti ignoruoti Persijos įlankos ar apsimesti, kad tenykščius įvykius galima lokalizuoti.

Ekspertai apie JAV ir Irano įtampą – niekas nebeskelbia karo ir retai pripažįsta, kad kariauja

Kaip tik iš šios perspektyvos ir reikia žvelgti į pastarojo meto įvykius saugumo ir ekonomikos frontuose. Kalbant konkrečiai apie saugumą, svarbu įsisąmoninti, kad tas vaidmuo, kurį atlieka PĮBT šalys, yra neatsiejama regioninio saugumo problemos sprendimo kelio dalis.

Persijos įlankos šalys, Iranas, Irakas ir Jemenas Persijos įlankos šalys, Iranas, Irakas ir Jemenas Atverti faktų suvestinę pdf formatu ES yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba tai regioninė organizacija, kuriai priklauso Bahreinas, Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai ir su Jemenu bei partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su Iraku. Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba GCC Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba buvo įsteigta  m. Šiuo metu ši grupė, kurią vis dar sudaro šalys steigėjos Bahreinas, Kuveitas, Omanas, Kataras, Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyrataiyra pagrindinis ES santykių su šiomis šešiomis šalimis forumas.

Iki šiol pagrindinė Persijos įlankos saugumo užtikrinimo strategija buvo pasikliauti viena stambia išorine galybe — Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, — kad būtų išlaikomas status quo, reguliuojami santykiai tarp regiono valstybių ir suteikiamas bent jau minimalus saugumas ar nors jo pojūtis. Atsižvelgdamos į vis priešiškesnę kaimynų nuostatą, Persijos įlankos arabų šalys vis labiau siejo savo valstybės delta opcionų prekyba režimo saugumą su Jungtinių Amerikos Valstybių karine galia ir apsauga.

richardo donchian prekybos sistema

Tai buvo ne tik dėl to, kad JAV būtų išsprendusi visas esamas ir susijusias saugumo dilemas, persijos įlankos karo strategija ir dėl to, kad tai bent jau minimaliai sukliudytų pagrindiniams regiono antagonistams — Iranui ir Irakui — įgyvendinti savo planus ir realizuoti ketinimus. Taip JAV tapo regionine galybe ir užėmė tvirtą poziciją regioninėje saugumo diskusijoje. Tačiau paaiškėjo, kad vis stiprėjanti priklausomybė nuo JAV nėra atsakymas į ilgalaikio Persijos įlankos saugumo užtikrinimo siekį.

Regioninį saugumą JAV stengėsi užtikrinti įvairiais metodais. Jos aštuntojo dešimtmečio dviejų ramsčių politika privertė ją pasikliauti Saudo Arabija ir Iranu. Jos devintojo dešimtmečio jėgos lygsvaros politika sustiprino Iraką vis-à-vis revoliucingajam Iranui. Dešimtajame dešimtmetyje Amerikos taikoma dvigubo lokalizavimo politika buvo siekiama vienu metu izoliuoti ir Iraną, ir Iraką. O metais JAV metodas galiausiai buvo tiesioginė intervencija į Iraką ir jo invazija.

Tačiau nė vienas šių metodų neįstengė suteikti regionui geresnės saugumo aplinkos perspektyvų. Kiekviena politika paprasčiausiai sėjo kitos krizės sėklas.

Pirmadienį ryte 9 val. Bagdado laiku ji peržengė valandų atžymą. Buhas Džordžas H.

Žvelgiant iš Amerikos perspektyvos, situacija taip pat tapo nepriimtina, kadangi JAV kariuomenė pamatė, jog jai tenka vis sunkesnė našta tokiu metu, kai jos karinis ir politinis vaidmuo pasidarė regioninio nusivylimo ir ekstremizmo taikiniu. Po aštuonerių vienašališkumo politikos, kurios laikėsi Busho administracija, metų ir dar pridėjus pastarąją finansinę krizę, kuri ir kilo iš JAV, man visiškai akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra tuo pat metu ir regioninių problemų bėda, ir jų sprendimas.

Visa tai skatina galvoti, kad arabiškosios Persijos įlankos šalys turėtų persvarstyti požiūrį į savo saugumą.

maksimaliai padidinti akcijų pasirinkimo sandorius

Atsimindamos labai realius savo saugumo rūpesčius, PĮBT vyriausybės negali sau leisti staiga nutraukti ryšius ir imti ieškoti kitur alternatyvių saugumo priemonių. Tačiau yra poslinkių, susijusių su didėjančia Persijos įlankos regiono internacionalizacija, kuri pasireiškia ne tik vis platesnėmis sąsajomis su galingosiomis Europos ir Azijos valstybėmis, bet ir arabiškųjų Persijos įlankos šalių požiūrio į savo persijos įlankos karo strategija tarptautinėje sistemoje bei Jungtinių Amerikos Valstijų vaidmenį šiame kontekste poslinkiais.

Kaip tik šios visuotinės diskusijos fone reikia žiūrėti į Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvos SBI idėją ir koncepciją bei jos taikymą Persijos įlankos regionui. Kai metų viršūnių susitikimo kontekste NATO pradėjo šią savo iniciatyvą, jos idėja ir koncepcija buvo dažnai vadinama arba per daug neapibrėžta, arba perdėm ambicinga.

Iranas-Saudo Arabija: konfliktai, kurie jau yra, ir karas, kurio nebus

Viena vertus, SBI buvo suprantama kaip iškilus projektas, kuris galėtų išspręsti visas su JAV buvimu susijusias problemas ir tuo pat metu suteiktų PĮBT saugumą, būtiną norint užtikrinti jų ilgalaikiškumą ir stabilumą. Kita vertus, kiti įrodinėja, kad SBI yra ne kas kita, o tik avies kailiu pridengtas JAV buvimas, ir kad SBI pasiūlymai nebūtinai ir yra kaip tik tai, ko regionui reikia.

  • Net ir Teheranui paleidus keliolika raketų į JAV ir sąjungininkių bazes Irake, nėra aišku, ar įtempta situacija gali vesti prie karo.
  • Sgx antrinės prekybos sistemos etapas
  • NATO Review - Partnerystės: kaip jos keičiasi?

Visų svarbiausia — čia trūko daugiašališkumo koncepcijos ta prasme, kad jei NATO į regioną kreipėsi kaip daugiašalė organizacija, SBI iš esmės buvo dvišalė programa, taikoma kiekvienai PĮBT valstybei atskirai. Atėjo metas Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalims tvirtai parodyti NATO, kad jos nori, jog bendradarbiavimas būtų stiprinamas ir plečiamas.

Turint omenyje tą faktą, kad Persijos įlankos saugumo dilema ir toliau lieka neišspręsta, kad PĮBT valstybėms ir toliau kyla dvigubas pavojus — iš grėsmingojo Irano ir nestabilaus Irako — ir tai, kad pastarojo meto sumaištis dar labiau pabrėžė PĮBT ir viso pasaulio sąsajas, yra būtina dar kartą apmąstyti Stambulo bendradarbiavimo iniciatyvą, kad geriau suprastume jos tikrąją vertę.

SBI nėra automatiškas Persijos įlankos regiono saugumo dilemų sprendimas, tačiau ji niekada į tai ir nepretendavo. Ši iniciatyva greičiau yra tik palaipsnio proceso dalis, galinti išryškinti galimas bendradarbiavimo sritis, nustatyti konkrečias bendrų interesų sritis ir bendrus siekius.

Persijos įlanka ir NATO: metas permąstyti santykius

Kalbant apie Persijos įlankos saugumą, Kinija, Rusija, Indija ar kitos Azijos šalys nėra alternatyva ir negalima manyti, kad jos galėtų pakeisti JAV šiame regione.

Nors karinis JAV vaidmuo regione ir kelia savų problemų ir komplikacijų, tai vis tik lieka neatsiejamas PĮBT valstybių nepriklausomybės ir suvereniteto užtikrinimo veiksnys tokioje pavojingoje ir nenuspėjamoje kaimynystėje.

Tačiau tuo pat metu naujoji JAV administracija Vašingtone, pasidavusi spaudimui šalies viduje ir vedama finansinių paskatų, gali nuspręsti sumažinti savo karinį buvimą visame Persijos įlankos regione bei stengtis internacionalizuoti savo buvimą Irake.

Negana to, SBI yra kaip tik ta platforma, kurios reikia norint sustiprinti regioninį bendradarbiavimą ir koordinavimą.

dvejetainių parinkčių pro signalai apžvalga 2021 m

Ir nors Saudo Arabija ir Omanas kol kas dar nėra prisijungusios prie SBĮ, toks naujas kursas galėtų paspartinti įvykius ir pagreitinti procesą, kuris padėtų joms pasvarstyti apie prisijungimą. Abdulazizas Sageris — Persijos įlankos tyrimų centro direktorius, jam galima rašyti persijos įlankos karo strategija sager grc.

Nuotraukoje Saudo Arabijos naftos perdirbimo gamykla, kurią ne kartą buvo bandyta užpulti. Abdulazizas Sageris.

gdmfx dvejetainis variantas