Tarpvalstybinės prekybos strategija.

Į šią strategiją priemonės įtrauktos po nuodugnaus jau galiojančių priemonių ir politikos tyrimo, ekspertų grupės[18] darbo ir išsamių konsultacijų su vyriausybėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais, mokslininkais, tarptautinėmis organizacijomis, nacionaliniais pranešėjais ar lygiaverčiais subjektais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Tarptautinės migracijos organizacijos TMO atlikto tyrimo duomenimis, 79 tirtais pakartotinės prekybos žmonėmis atvejais 84 proc. Komisija pateiks aiškios, patogios naudoti informacijos apie prekybos žmonėmis aukoms ES teisėje nustatytas darbo, socialines, aukų ir migrantų teises[24].

Pagrindiniai nustatyti faktai Preliminari ataskaita patvirtina, kad elektroninė prekyba tampa vis svarbesnė. Ataskaitos duomenimis, prekių ar paslaugų internetu  m. Elektroninė prekyba didina kainų skaidrumą ir konkurenciją, taigi vartotojams siūlomas didesnis pasirinkimas ir jie gali norimą daiktą nusipirkti už geriausią kainą.

Skaidrumas daro poveikį ir tiekėjams: ataskaitoje nurodyta, kad daugiau kaip pusė mažmeninių prekiautojų stebi savo konkurentų kainas ir didžioji jų dalis reaguoja į konkurentų kainų pokyčius. Preliminarioje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys ir į tam tikrą verslo praktiką, kuri gali riboti šią internetinę konkurenciją.

  • Pirkdami pirkimo sandorius vietoj akcijų
  • Binarinių opcionų nesantaika
  • Streiko kainos pasirinkimo sandorių prekyba
  • Pažangiosios išvestinių finansinių priemonių prekybos strategijos

Ataskaita turėtų paskatinti įmones peržiūrėti savo dabartines platinimo sutartis ir, jei jos neatitinka ES konkurencijos taisyklių, atitinkamai jas pakeisti. Internetinė prekyba vartojimo prekėmis Augant elektroninei prekybai, gamintojai įvairiais būdais siekia labiau kontroliuoti savo gaminių platinimą ir užtikrinti kuo geresnę savo prekės ženklo poziciją.

Vis plačiau naudojamos pasirinktinio platinimo sistemos, pagal kurias gaminius gali parduoti tik tam tikri iš anksto numatyti prekiautojai, be to, gamintojai vis dažniau savo gaminius internetu parduoda tiesiogiai vartotojams. Platinimo sutartyse gamintojai taip pat vis dažniau numato tam tikrų prekybos apribojimų.

Ataskaitoje teigiama, kad: daugiau kaip du iš penkių mažmeninių prekiautojų iš gamintojų vienu ar kitu būdu gauna rekomendacijas dėl kainų arba prašymą tarpvalstybinės prekybos strategija apriboti; beveik penktadalis mažmeninių prekiautojų dėl sutartinių apribojimų negali prekiauti elektroninėse prekyvietėse; beveik dešimtadalis mažmeninių prekiautojų dėl sutartinių apribojimų negali teikti pasiūlymų kainų palyginimo svetainėse; daugiau kaip dešimtadalis mažmeninių prekiautojų pranešė, kad sutartyse tiekėjai jiems yra nustatę tarpvalstybinės prekybos apribojimus.

Visi nurodytų tipų sutartiniai apribojimai tam tikromis aplinkybėmis gali apsunkinti tarpvalstybinę ar internetinę prekybą.

Dėl to nukentės vartotojai — pirkdami internetu jie neturės plataus pasirinkimo ir negalės pasirinkti mažesnės kainos.

Daugiau kaip dešimtadalis prekybininkų nurodo, kad tiekėjai sutartimis jiems taiko tarpvalstybinės prekybos apribojimus. Kone viena iš penkių prekybos įmonių dėl sutartinių apribojimų negali prekiauti elektroninėse prekyvietėse.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Kas dešimtai mažmeninės prekybos įmonei neleidžiama teikti kainų palyginimo savo svetainėje. Nuo jos nukenčia pažeidžiamos moterys, vyrai, mergaitės, berniukai. Naujausiais — m.

tarpvalstybinės prekybos strategija

tarpvalstybinės prekybos strategija Tačiau manoma, kad tai patys kukliausi skaičiavimai[3]. Kasmet prekyba žmonėmis, pelninga nusikalstama veikla, atneša nusikaltėliams dešimtis milijardų eurų pajamų. Šiuo metu nagrinėjami m. Komisijos surinkti duomenys apie prekybos žmonėmis aukas, policijos tyrimus, baudžiamąjį persekiojimą ir nuosprendžius, atsižvelgiant į aukų lytį, amžių, išnaudojimo formą ir pilietybę[5].

Trys ketvirtadaliai užregistruotų aukų parduotos siekiant jas išnaudoti seksualiai tokių aukų padaugėjo nuo 70 proc. Dvidešimt viena ES valstybė narė pateikė pagal lytį suskirstytą informaciją. Iš jos matyti, kad nagrinėjamu trejų metų laikotarpiu daugiausia prekiauta moterimis ir mergaitėmis, moterys sudarė 79 proc. Dauguma valstybių narių pranešė, kad daugelis aukų yra iš ES šalių, daugiausia iš Rumunijos, Bulgarijos, Lenkijos ir Vengrijos.

Prekyba žmonėmis — sudėtingas tarptautinis reiškinys, įsišaknijęs dėl skurdo rizikos, demokratinės kultūros stokos, lyčių nelygybės ir smurto prieš moteris, konfliktinių ir pokonfliktinių situacijų, prastos socialinės integracijos, galimybių stygiaus ir mažo užimtumo, galimybių įgyti išsilavinimą trūkumo, vaikų darbo ir diskriminacijos. ES kovos su prekyba žmonėmis priemonės Prekyba žmonėmis draudžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 5 straipsniu.

Politinį įsipareigojimą ES lygmeniu spręsti prekybos žmonėmis problemą rodo daugybė jau dešimtajame dešimtmetyje ES ir trečiosiose šalyse priimtų iniciatyvų, priemonių bei finansavimo programų[6]. Direktyva patvirtintas visapusiškas, integruotas požiūris, pagal kurį daugiausia dėmesio skiriama žmogaus teisėms bei aukoms ir atsižvelgiama į aukų lytį. Tikimasi, kad, iki m.

Joje ne tik skiriama dėmesio teisėsaugai, bet ir siekiama užkirsti kelią nusikalstamumui bei užtikrinti, kad prekybos aukos turėtų galimybę atsigauti ir grįžti į visuomenę.

Gauk nemokamą PREKYBOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Iki tos datos kovoti su prekyba žmonėmis padeda įvairiose politikos srityse ES priimtos priemonės[8]. Direktyvą dėl kovos su prekyba žmonėmis papildo ES teisės aktai dėl prekybos žmonėmis aukų teisės gyventi ES, dėl seksualinio vaikų išnaudojimo ir dėl sankcijų darbdaviams, kurie žino, kad trečiųjų šalių piliečiai jų valstybėje yra neteisėtai, bet vis tiek juos įdarbina.

Tokios nuostatos laikomasi ir m. ES išorės aspekto stiprinimo kovos su prekyba žmonėmis srityje veiksmų plane[11]. Prekybos žmonėmis klausimas taip pat nagrinėjamas įvairiose išorės santykių priemonėse, kaip antai metinėse šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių pažangos ataskaitose, vizų liberalizavimo dialogo su trečiosiomis šalimis gairėse ir veiksmų planuose, šalių strateginiuose dokumentuose, nacionalinėse bei regioninėse orientacinėse programose ir Europos kaimynystės politikos programose.

ES įspėjo e. prekybos sektorių, gali imtis tyrimų - Verslo žinios

Ši tema taip pat nagrinėjama dvišaliuose veiksmų planuose ir svarstoma per politinį dialogą su trečiosiomis šalimis[12].

Dėl tokios teisinių ir politinių priemonių įvairovės kyla iniciatyvų sutapimo ir kartojimosi rizika. Todėl šios strategijos tikslas — sudaryti nuoseklų dabartinių ir būsimų iniciatyvų pagrindą, nustatyti prioritetus, užpildyti spragas, taigi ir papildyti neseniai priimtą direktyvą. Komisija jau paskyrė ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorę, kuri pradėjo dirbti m. Komisija taip pat įkūrė kovai su prekyba žmonėmis skirtą interneto svetainę[14], kuri reguliariai atnaujinama.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Svetainės paskirtis — atlikti specialistams ir plačiajai visuomenei skirto vieno langelio funkciją. Tarptautinės priemonės Jau anksčiau prekybai žmonėmis daug dėmesio skirta tarptautiniu lygmeniu.

EUR-Lex - DC - LT

Reikšmingiausios priemonės — JT Palermo protokolas dėl prekybos žmonėmis ir Europos Tarybos konvencija dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis[15]. Ne visos valstybės narės ratifikavo abi teisines priemones, tačiau turėtų tai padaryti. Beje, Komisija primygtinai ragina valstybes nares ratifikuoti visas šios srities tarptautines priemones bei susitarimus ir vykdyti susijusius teisinius įpareigojimus, kad kova su prekyba žmonėmis būtų veiksmingesnė, darnesnė ir nuoseklesnė[16].

Didžiausia atsakomybė už kovą su prekyba žmonėmis tenka valstybėms narėms.

Šio komunikato tikslas — parodyti, kaip Europos Komisija ketina padėti valstybėms narėms tai daryti. Sprendime Rantsev prieš Kiprą ir Rusiją[17] pateiktos aiškios žmogaus prekybos sistema 5 min srities gairės, o valstybės narės nedviprasmiškai įpareigotos imtis reikiamų priemonių spręsti įvairius kovos su prekyba žmonėmis klausimus.

Tarp tokių priemonių — įdarbinimas, tyrimas, baudžiamasis persekiojimas, žmogaus teisių apsauga ir parama aukoms. Jei valdžios institucijos sužino apie prekybos žmonėmis atvejį arba apie tam tikram asmeniui iškilusią grėsmę tapti prekybos žmonėmis auka, jos privalo imtis tinkamų priemonių.

Į šią strategiją priemonės įtrauktos po nuodugnaus jau galiojančių priemonių ir politikos tyrimo, ekspertų grupės[18] darbo ir išsamių konsultacijų su vyriausybėmis, pilietinės visuomenės organizacijomis, socialiniais partneriais, mokslininkais, tarptautinėmis organizacijomis, nacionaliniais pranešėjais ar lygiaverčiais subjektais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.

Strategijoje atsižvelgta ir į aukų nuomones. Šioje strategijoje nustatomi penki prioritetai, kuriems ES turėtų skirti daugiausia dėmesio spręsdama prekybos žmonėmis klausimą. Taip pat išdėstomos priemonės, kurių Europos Komisija siūlo imtis per ateinančius penkerius metus kartu su kitais veikėjais, įskaitant valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą, ES institucijas, ES agentūras, tarptautines organizacijas, trečiąsias šalis, pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių.

Nustatomi tokie prioritetai: A. Nustatyti, apsaugoti ir remti prekybos žmonėmis aukas B. Stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją C. Griežtinti prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį persekiojimą D.

Gerinti pagrindinių veikėjų tarpusavio veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir politikos derinimą Tarpvalstybinės prekybos strategija.

Gilinti žinias apie problemas, kylančias dėl visų formų prekybos žmonėmis, ir veiksmingiau jas spręsti Kad prekybos žmonėmis politika būtų daugiasritė ir nuosekli, ją formuojant turi dalyvauti įvairesnė nei anksčiau veikėjų grupė.

Gerbiamasis skaitytojau,

Grupę turėtų sudaryti policijos pareigūnai, pasieniečiai, imigracijos ir prieglobsčio tarnybų darbuotojai, prokurorai, advokatai, teisėjai, teismo personalas, būsto, darbo, sveikatos, socialinės ir saugos inspektoriai, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, socialiniai ir jaunimo darbuotojai, vartotojų teisių organizacijų nariai, profesinių sąjungų atstovai, laikinojo darbo agentūrų darbuotojai, įdarbinimo agentūrų ir konsulinių bei diplomatinių įstaigų personalas, taip pat sunkiau pasiekiami asmenys, kaip antai teisiniai globėjai ir teisiniai atstovai, paramos vaikams ir aukoms tarnybų darbuotojai.

Į politikos formavimą taip pat galėtų būti įtraukti savanoriai ir konfliktinėse situacijose pasirengę dirbti asmenys. Nustatyti, apsaugoti ir remti prekybos žmonėmis aukas Nustatyti aukas nėra lengva. Tačiau su auka gali bendrauti įvairių visuomenės sluoksnių atstovai. Nustatyti, ar tam tikras asmuo gali būti prekybos žmonėmis auka, yra nepaprastai svarbu, kad kiekvienas su juo reikalų turintis asmuo galėtų kuo geriau patenkinti penkis pagrindinius tarpvalstybinės prekybos strategija poreikius: pagarba ir pripažinimas, parama, apsauga, teisė kreiptis į teismą ir kompensacija.

Nustačius auką, policijai ir baudžiamojo persekiojimo įstaigoms sudaromos sąlygos geriau ištirti nusikaltimą ir nubausti prekiautojus žmonėmis. Kartu reikia sukurti prekybos žmonėmis aukų apsaugos, rėmimo ir socialinės integracijos mechanizmus. Pagal m. Nacionalinių ir tarpvalstybinių nukreipimo mechanizmų sukūrimas Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų sukurti oficialūs, gerai veikiantys nacionaliniai nukreipimo mechanizmai.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Turėtų būti apibūdintos procedūros, kaip geriau nustatyti, nukreipti, apsaugoti ir remti aukas. Į šių mechanizmų taikymą turėtų būti įtrauktos visos susijusios valdžios institucijos ir pilietinė visuomenė. Turėtų būti parengti aukų nustatymo kriterijai, kurių turėtų laikytis visi šios veiklos dalyviai.

Valstybės narės jau įsipareigojo šiuos mechanizmus sukurti iki m. Pagal Direktyvą dėl prekybos žmonėmis, aukos turėtų būti tinkamai apsaugomos ir remiamos atsižvelgiant į individualius rizikos ir poreikių vertinimus. Atlikti vertinimus turėtų būti viena iš nacionalinių nukreipimo mechanizmų funkcijų. Remdamasi pirmaisiais nacionalinių nukreipimo mechanizmų taikymo valstybėse narėse rezultatais, Komisija parengs gaires, kaip juos patobulinti iki m.

Taip pat turėtų būti nagrinėjami tokie klausimai kaip žalos atlyginimas ir saugus grįžimas. Turėtų būti aiškiai apibrėžtas visų veiklos dalyvių vaidmuo ir atsakomybė. Šiuo metu problemos, kylančios aukoms kertant sienas, paprastai sprendžiamos dvišaliu ad hoc pagrindu.

Naujienlaiškio prenumerata

Dažnai tai atima daug laiko ir nėra veiksminga. Laikydamasi į auką orientuoto požiūrio, iki m. Komisija parengs ES tarpvalstybinį nukreipimo mechanizmo modelį, pagal kurį nacionaliniai nukreipimo modeliai bus geriau susieti, kad būtų lengviau nustatyti, nukreipti, apsaugoti ir paremti aukas.

Šios gairės padės laikytis darnesnio požiūrio ir pagerinti aukų nustatymą. Jos taip pat turėtų padėti specialistams nustatyti aukas, ypač tas, kurios parduotos seksualinio išnaudojimo, darbo bei organų paėmimo tikslais, ir vaikus. Be to, kaip minėta Komisijos komunikate dėl Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų plano, m.

tarpvalstybinės prekybos strategija

Komisija parengs konsulinėms ir pasienio tarnyboms skirtas prekybos žmonėmis aukų nustatymo gaires. Vaikų, prekybos žmonėmis aukų, apsauga Vaikams kyla itin didelė rizika tapti ar pakartotinai būti prekybos žmonėmis aukomis.

Tarptautinės migracijos organizacijos TMO atlikto tyrimo duomenimis, 79 tirtais pakartotinės prekybos žmonėmis atvejais 84 proc. Be to, 18 proc.

Tai rodo, kad nepilnamečiams, prekybos žmonėmis aukoms, kyla rizika pakartotinai tapti prekybos žmonėmis aukomis sulaukus pilnametystės[20]. ES teisės aktuose[21] numatyta, kad nukentėjusiems vaikams turi būti teikiama apsauga, pagalba ir parama. Siekiant patenkinti įvairius skirtingų grupių vaikų, įskaitant prekybos žmonėmis aukas, poreikius, būtina sukurti vaikams pritaikytas visapusiškos apsaugos sistemas, kurias taikant būtų koordinuojama įvairių įstaigų ir įvairių sričių veikla.

Siekdama pagerinti vaikų apsaugą, m. Komisija finansuos vaikų apsaugos gairių rengimą.