Tarptautinės prekybos sistemos formas,

Muitų įtakos mažos šalies ekonomikai Daugelis pasaulio šalių ekonomiškai yra mažos, ir pokytis kurioje nors iš jų pasaulinei rinkai ir tarptautinei prekybai įtakos neturi. Eksporto subsidija, įvedama didelės šalies, padaro atvirkštinį efektą: pablogina jos prekybos sąlygas, padidindama jos eksporto kainą, bet tuo pačiu padidindama ir santykinę eksporto pasiūlą ir sumažindama vidaus paklausą eksportuojamoms prekėms. Europos Sąjungos bendroji prekybos politika. Tai gali ypač negatyviai atsiliepti ekonomiškai silpnoje valstybėje. Muitai paslaugų sektoriuje XX a.

Tarptautinės prekybos sąlygoms gerinti didelę įtaką turi tarptautinės prekybos tarptautinės organizacijos: Pasaulio prekybos organizacijaJungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijaTarptautiniai prekybos rūmai ir kitos.

Tarptautinės prekybos problemas sprendžia ir kitos tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijaTarptautinis valiutos fondasPasaulio ekonomikos forumas. Kiekvienos šalies ekonominė politika reguliuoja užsienio ekonomikos veiklą, kuri vyksta ne tik perkant ir parduodant prekes, materialinius išteklius, bet ir judant darbo bei intelektualiniam potencialui. Kiekviena valstybė turi savo uždavinių tarptautinės prekybos srityje, kur svarbiausia yra šaliai išvystyti eksporto sistemą ir riboti importą įvairiomis priemonėmis.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Eksporto muitai mokami už išvežamas iš šalies prekes ir kitas vertybes. Normaliomis sąlygomis išvežamieji muitai taikomi šiais atvejais: a norint sulaikyti negausią pačiai šaliai reikalingą žaliavą; b turint pasaulinę monopolinę kurio nors gamtos turto gavybą; c norint priversti pagerinti arba standartizuoti tam tikrų išvežamųjų prekių gamybą.

Naudodama išvežimo muitus monopolinėms prekėms, valstybė tikisi perkrauti tuos muitus užsienio vartotojams.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Kai kuriose besivystančiose šalyse taip surenkama apie pusę biudžeto. Kraštutinis eksporto muito atvejis būtų eksporto embargas. Daugiausia ši muitų forma Taikoma politiniais sumetimais, pvz. Dažnai tokį pat efektą kaip eksporto muitas duoda eksportuotojų susivienijimai karteliai. Vykdant ekonomines reformas ir augant šalies bendram vidaus produktai, eksporto muitų tarifai pamažu žemėja ir ilgainiui visai nebenaudojami.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Muitai paslaugų sektoriuje XX a. Nuo devinto dešimtmečio pradžios iškilo tarptautiniame lygmenyje iškilo vienas opus klausimas — tarptautinės prekybos paslaugomis liberalizacija.

Pasirodo, paslaugos, ypač neatsiejamos nuo prekybos produktais transportavimas, draudimas ir kt.

  1. Geriausios dienos prekybos galimybės
  2. tarptautinė prekyba - Visuotinė lietuvių enciklopedija
  3. Prekyba vienaip ar kitaip liečia kiekvieną asmenį, nepriklausomai nuo to, kur ir kaip jis gyvena.
  4. Viena svarbiausių tarptautinio bendradarbiavimo formų.
  5. Nustatyti kokį nors vidurkį yra gana sunku, ypač tai pasakytina apie netarifinių prekybos metodų naudojimą.
  6. Individualus darbas.
  7. Сейчас соберусь и помогу тебе с разгрузкой.
  8. Спросил Ричард с тревогой в голосе.

Prekybos paslaugomis ribojimas tapo problema, kadangi prekyba daugeliu paslaugų yra neatsiejama prekybos prekėmis dalis ir patenka į ribojimus, nukreiptus į tam tikrus produktus. Savo ruožtu importo tarifai nukreipti prieš paslaugų importą yra geriau nei importo kvota, tada kai licencija kvotos gavimui parduodama aukcione.

Tarptautinės prekybos formos

Rinkos pasiekiamumo apribojimai — tai prekybos politikos veiksmai, ribojantys arba draudžiantys užsienio įmonėms — paslaugų tiekėjoms veikti vietinėje rinkoje. Tarkim, visi importuojami kroviniai draudžiami tik vietinių draudėjų. Dažniausiai šalis rinkoje paslaugų kainos yra aukštesnės, todėl išauga eksportuotojų kaštai, kurių padidėjimą neišvengiamai sumoka vartotojas.

Tarkim, nustatomas TV laidų, padarytų vietinių ir užsienio prodiuserių, santykis laidų tinklelyje. Tai tiesioginė importuotojų diskriminacija. Argumentuojama panašiai kaip ir prekyboje pramonės produkcija: reikia apsaugoti nestiprius vietinius paslaugų pardavėjus bankus, draudimo kompanijas ir pan. Šalis gali įvesti tam tikrus reikalavimus, kad, tarkim, gydytojas turi išlaikyti tam tikrus testus, egzaminus, kad galėtų praktikuoti JAV. Galima tiesiog ignoruoti užsieniečių paslaugų tiekėjus, teikiant prioritetą saviems.

Pastangos paslaugų tarptautinėje prekyboje liberalizavimo klausimais sprendžiamos tarptautinių organizacijų lygiu GATT — Visuotinis susitarimas dėl tarifų ir prekybosbendru mastu liečiant atskiras sritis, arba — dvišalių susitarimų lygiu.

Kaip jau buvo nagrinėta, mažos šalies atžvilgiu muitų įvedimas mažina ekonominį vystymąsi ir efektyvumą. Didelės šalies atveju yra išimtis, kai muitai gali duoti naudą — kai prekybos sąlygų pagerėjimas viršija dėl muitų įvedimo atsiradusios nuostolius. Tačiau tuomet teigiama nauda didelei šaliai pasiekiama per kitų visos likusios pasaulinės rinkos dalies nuostolių sąskaitą. Tad visais atvejais muitų įvedimas pasaulinei ekonomikai yra neefektyvus, kadangi mažina tarptautinę prekybą.

Šie nesusitarimai griauna viso tarptautinės prekybos subtilumą ir smukdo pasaulinę ekonomiką. Kadangi padidėja prekės kaina, vartotojai daugiau moka už prekę, daugiau mokesčių gauna valstybė.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Tai gali ypač negatyviai atsiliepti ekonomiškai silpnoje valstybėje. Ginant vietinių gamintojų interesus, kenčia vietiniai eksportuotojai ir kitos su ginamu sektoriumi susijusios ūkio šakos.

Tarptautinės prekybos politikos formos

Dalis jų bankrutuoja, veikla tampa nebepelninga, ir dalis tos ūkio šakos darbuotojų netenka darbo. Turimos omenyje tos šalies ūkio šakos, kurios ką tik pradėjo vystytis, o kitose šalyse jau stipriai išvystytos ir stiprios.

Joms reikalinga valstybės parama. Jei būtų prekyba be jokių apribojimų, stiprių vietinių ūkio šakų produkciją greitai nukonkuruotų geresnės ir pigesnės užsienietiškos prekės. Kuomet vietinius gamintoju remia valstybė, šaka pamažu įgyja patirties, įdiegia naujas technologijas, prekės tampa pajėgiomis konkuruoti pasaulinėje rinkoje.

Tuomet muitai yra pakankami, kaina sumažėja iki pasaulinių, gamintojai jau patys gali eksportuoti šiais prekes. Šis teiginys ypatingai minimas besivystančiųjų šalių.

Užsienio prekyba

Jis grindžiamas visa virtine užsienio prekių konkurentabilumo sąlygojamų pasekmių: vietinių gamintojų prekės neperkamos, įmonės bankrutuoja, daugėja bedarbių, jiems iš valstybės biudžeto mokamos pašalpos, pamažu smunka pragyvenimo lygis, atsiranda trintis ir nepasitenkinimas visuomenėje.

Jose būna silpna mokesčių sistema, klesti korupcija ir juodoji rinka. Valstybei tampa lengviau sureguliuoti muitų nei pelno ar pridėtinės vertės mokesčių surinkimą. Toks problemos sprendimas pateisinamas tik labai silpnai išsivysčiusiose šalyse.

Tai jau visai neekonominis argumentas, kokių retsykiais pasitaiko tarp muitų šalininkų. Dažnai tokius argumentus suformuoja politiškai svarbūs nekonkurentabilios produkcijos gamintojai, visos muito teikiamos naudos.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Kiekybiniai apribojimai Be tarifinių tarptautinės prekybos reguliavimo metodų vyriausybė aktyviai naudoja netarifinius metodus — kiekybinius, užslėptus ir finansinius.

Dauguma kurių, išskyrus tarifinius muitus, silpnai reaguoja į kiekybinius apribojimus, todėl blogai atsispindi statistikoje. Kiekybiniai apribojimai — administracinė netarifinio valstybės prekybos reguliavimo forma, apsprendžianti prekių kiekį ir nomenklatūrą, leidžiamą importuoti ar eksportuoti.

Kiekybiniai apribojimai gali būti naudojami vyriausybės nutarimu vienašališkai arba tarptautinių susitarimų keliu, koordinuojantys tam tikrų prekių prekybą. Į kiekybinius apribojimus įeina kvotos, licencijos ir savanoriški susitarimai. Labiausiai paplitusi kiekybinių apribojimų forma kvotos arba kontingentas. Šios dvi formos reiškia beveik vieną ir tą patį. Skirtumas tas, kad kontingentas dažniau naudojamas sezoninėms kvotoms apibūdinti.

Kvota — kiekybinė netarifinė priemonė eksportuojamoms ar importuojamoms prekėms apriboti nustatytam kiekiui ar sumai, numatytam laikotarpiui.

tarptautinės prekybos sistemos formas

Tokių kvotų prasmė paprastai yra vidaus vartojimo lygio užtikrinimas, o jų apimtis nustatoma kaip produkto vidaus gamybos ir vartojimo skirtumas. Tokios kvotos nustatomos dažniausiai dvišaliais susitarimais, kurie suteikia didelius privalumus eksportuojančioms ir importuojančioms toms šalims, su kuriomis yra glaudūs tarpusavio politiniai, ekonominiai ir kt.

Dažniausiai individualios kvotos kontingentai būna sezoniniai, t. Paprastai tai yra rudens mėnesiai, kai vyksta žemės ūkio derliaus realizacija. Paprastai importo kvotų politika yra lengviau valdoma administracijos, nei tarifai. Kvotas galima lengviau ir greičiau įvesti neeilinių situacijų atveju, nei tarifus, kurie paprastai reikalauja seimo svarstymo. Kita vertus, importo kvotos gali tapti monopolijos vidaus rinkoje priežastimi, kai vietiniai gamintojai įsitikinę, kad konkurentiškų importinių prekių įvedimas neviršys kvotos, ir pakankamos paklausos atveju, smarkiai pakelti kainas.

Licenzijavimas Glaudžiais susijęs su kvotomis, kitas vyriausybės išorinis ekonomikos veiklos reguliavimo būdas, vadinamas licenzijavimu.

Licenzijavimas — išorinės ekonominės veiklos reguliavimas leidimo pagalba, išduodamo vyriausybės organų prekės eksportui ar importui, nustatytiems kiekiams ir nustatytam laiko tarpui. Licenzijavimas naudojamas daugelio pasaulio šalių, visų pirma besuvystančių, valstybės importo reguliavimo tikslu. Išsivysčiusios šalys dažniausiai naudoja licencijas kaip dokumentą, patvirtinantį importuotojo teisę prekės įvežimui nustatytos kvotos rėmuose.

Užslėpti prekybos politikos metodai Kartu su kiekybiniai metodais svarbią rolę tarp netarifinių prekybos politikos metodų vaidina užslėpti protekcionizmo metodai, turintys savyje įvairius ne muito tipo apribojimus, kurie vystosi centrinės vyriausybės ir netgi vietinės valdžios organų prekybos kelyje.

Daugelis užslėpto protekcionizmo metodų yra ryškus suderintų tarptautinės prekybos principų pažeidimas. Kai kuriais įvertinimais, egzistuoja keletas šimtų užslėpto protekcionizmo rūšių, kurių pagalba šalys gali vienašališka tvarka apriboti importą ir eksportą.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas - tarptautinė prekyba ir PVM tarifas

Iš jų: 1. Techniniai apribojimai — užslėpti prekybos politikos metodai, atsirandantys dėl to, kad nacionalinės techninės, administracinės ir kt. Normos ir taisyklės sudarytos taip, kad trukdyti prekių išvežimą iš užsienio šalių. Labiausiai paplitę techninio tipo barjerai — reikalavimai dėl nacionalinių standartų laikymosi, importinių prekių kokybės sertifikatų pateikimo, specifinės prekių pakuotės ir markiruotės nustatytų sanitarinių normų laikymosi, apsunkintų muitinės formalumų laikymosi ir vartojimo apsaugos įstatymo reikalavimo ir daugelis kitų.

Radžiukynas, Valstybė protekcionistinę politiką vykdo įvairiomis priemonėmis. Naudota literatūra. Bernatonytė D. Tarptautinės prekybos pagrindai. Kaunas Technologija. Radžiukynas J. Europos Sąjungos bendroji prekybos politika. Snieška V. Lapinskaitė Užsienio prekybos priemonės ir jų poveikis, Vilnius. Ištrauka Temos aktualumas. Šalys prekiauja viena su kita, nes gali įsigyti užsieninių prekių pigiau, negu pačios šalys gali pasigaminti. Dabartinėmis sąlygomis nė viena šalis negali pasiekti ekonominio augimo, aktyviai nedalyvaudama tarptautinėje prekyboje, tad ši tema yra visiems labai aktuali.

Valstybė protekcionistinę politiką vykdo įvairiomis priemonėmis; jų pasirinkimas priklauso nuo konkrečių tikslų. Siekti vieno tikslo galima skirtingomis priemonėmis, todėl kiekvienoje konkrečioje situacijoje valstybė pasirenka vieną ar kitą jų derinį.

Valstybė dažnai teikia rekomendacijas ir skatina ūkio subjektus vykdyti tam tikrus veiksmus, ir tai dažnai duoda teigiamų rezultatų. Plačiausiai paplitusi tarptautinės prekybos apribojimo priemonė yra įvežimo muitas, kurį moka importuotojas vyriausybei. Taip pat šalių įvesti muitai dažnai sukelia prekybinius nesutarimus. Šie nesutarimai griauna visos tarptautinės prekybos stabilumą ir smukdo pasaulinę ekonomiką.

Muitai padidina vartotojų mokamus mokesčius, kadangi padidėja prekės kaina.