Prekybos pirkimo galimybės. Prekių keitimas ir grąžinimas

Asmens duomenys teikiami teisėto intereso pagrindu, siekiant, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai. Vartotojui turi būti pateikiama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties.

Siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys vardas, pavardė, asmens kodas bei kiti šiam tikslui įgyvendinti būtini asmens duomenys gali būti perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams  advokatams.

Tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas — galiojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimas. Esant įsipareigojimų pažeidimui ir siekiant patirtų nuostolių atlyginimo Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys vardas, pavardė, asmens kodas bei kiti šiam tikslui įgyvendinti būtini asmens duomenys gali būti perduodami valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, draudimo bendrovėms, antstoliams, advokatams.

Asmens duomenys teikiami teisėto intereso pagrindu, siekiant, kad būtų atlyginti patirti nuostoliai. Asmens duomenys tvarkomi teisinės prievolės pagrindu audito atlikimo tikslu. Dokumentus teikiant elektroniniu būdu, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys teikiami elektroninio dokumentų apsikeitimo paslaugas teikiantiems asmenims. Siekiant užtikrinti  tinkamą prekių pristatymą, Pirkėjo, Pirkėjo atstovo asmens duomenys teikiami prekių pristatymo procesą optimizuojančių programų administratoriui.

pasirinkimo prekybos sekimo priemonė skalperių aukso prekybos sistema

Asmens duomenų pateikimas nėra nei reikalaujamas, nei privalomas, tačiau neturint šių asmens duomenų, jie negalės Pirkėjo vardu sudaryti, vykdyti sutarties. Sudarant, vykdant sutartį, Pirkėjo atstovas gali būti paprašytas pateikti savo asmens dokumentą. Šiose Taisyklėse nurodyti, Pardavėjo tvarkomi, asmens duomenys bus saugomi 10 metų po sutarties su Pirkėju pabaigos.

Laikoma, kad įsigydamas prekes iš Pardavėjo, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. Šalys kiekvieną kartą joms priimtina forma atskirai tariasi dėl konkretaus prekių pardavimo. Kiekvieną kartą atskirai Pardavėjui sutikus, Pirkėjas gali atsirinkti prekes pardavimo vietoje be išankstinio užsakymo. Prekės tiekiamos Pardavėjo nurodyta kaina. Jei nėra kitokio raštiško Šalių susitarimo, už prekes Pirkėjas atsiskaito grynaisiais, mokėjimo kortele arba mokėjimo pervedimu iš anksto.

Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Pardavėjas turi teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, teisės aktais numatytais atvejais juos ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisės aktais numatytais atvejais teisę į duomenų perkeliamumą. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

akcijų opcionai geriausi brokeriai elektroninė prekyba spx opcionais

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorių akcijų pasirinkimo simuliatoriaus programa

Pirkėjo teisės 5. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo — pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 keturiolika darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, numatytus teisės aktuose dėl Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarkos, taip pat jei sutartis sudaryta dėl nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų, kurių sąrašas nustatytas Mažmeninės prekybos taisyklėse.

Prekė negražinama, jeigu buvo sugadinta arba iš esmės pasikeitė jos išvaizda, taip pat jeigu ji buvo naudojama. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė 6.

 • Mašina prekyba bitkoinais
 • Gatvės prekybos strategijas
 • Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės
 • Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga.

Prekių pristatymo paslauga: Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą; Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui; Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės -ių būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę nėra.

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeistaprekė -ės yra pažeista -os ir ar prekė -ės yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir ar prekės -ių pažeidimo neatitikimo aktą.

Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių prekybos pirkimo galimybės, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Bendrosios nuostatos. Šios Pirkimo — pardavimo taisyklės sutartis yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje. Pirkėjo duomenų apsauga. Bet kokiai informacijai, susijusi su asmens duomenimis, kuri yra užregistruojama E-parduotuvėje yra renkama tam, kad: - Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus. Pirkėjo teisės Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje, šių taisyklių nustatyta tvarka.

Prekių grąžinimas Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro m. Norėdamas grąžinti prekę -esvadovaudamasis Pardavėjas atsiųs prekių grąžinimo dokumentą, kurį Pirkėjas privalo užpildyti ir pateikti Pardavėjui kartu su grąžinamomis Prekėmis. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų: Tačiau vertėtų įvertinti, kad galbūt tiekėjas gali pristatyti Lietuvoje esančio gamintojo patalynę ne prastesnės kokybės ir tokiu atveju keisti sutartį, nestabdant jos vykdymo.

Tarnybos nuomone, esant nenumatytoms aplinkybėms, kurių nei viena iš šalių negalėjo numatyti sutarties sudarymo metu, perkančioji organizacija turėtų įvertinti ar vykdydama naują pirkimą gautų didesnę vertę.

 1. Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — Tarnyba yra paskelbusi Rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybiųtačiau sulaukia ir kitų klausimų klausimų dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, keitimo ir ar nutraukimo, sankcijų tiekėjams taikymo esant paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės.
 2. Брайан Уолш, которому едва перевалило за двадцать, вышел из-за угла с детской книгой в руках.
 3. Помню, в детстве помогало, когда катался на горках.

Jei didesnės vertės iš naujo pirkimo, lyginant su pirkimui skirtinais ištekliais nebūtų, toks sutarties pakeitimas būtų galimas. Analogija galėtų būti taikoma ir statybinėms medžiagoms. Jei VPĮ 89 str. Be aukščiau išvardytų sutarčių keitimo galimybių, galimi ir kiti VPĮ 89 straipsnyje numatyti sutarčių keitimai, kurie yra aprašyti tarnybos parengtose Sutarčių keitimo gairėse.

Dėl koronaviruso, kai atsirado force majeure nenugalimos jėgos aplinkybės? Civilinio kodekso 6.

Bendrosios nuostatos 1. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus interneto parduotuvėje madosprieskoniai.

Nenugalima jėga force majeure nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Tačiau, Tarnybos nuomone, gali būti situacijų, kai force majeure nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado dėl koronaviruso plitimo.

Atitinkamai, Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos force majeure aplinkybėms taisyklėspatvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Jeigu kaina pagrįstai negali būti iš anksto apskaičiuota, vartotojas turi būti informuojamas apie metodą, pagal kurį apskaičiuojama galutinė kaina. Kai sudaroma neterminuota sutartis arba sutartis, kuria numatytas periodinių įmokų mokėjimas, bendrą sutarties kainą sudaro visos tam tikro sąskaitos pateikimo laikotarpio išlaidos. Pavyzdžiui, sudarant mobilaus ryšio tiekimo sutartį, kurios kaina dažnai priklauso nuo to, kaip dažnai ir intensyviai naudojamės paslaugomis, pardavėjas turi pateikti detalų paslaugų kainininką ir paaiškinti, kaip apskaičiuojamas mokestis už paslaugą.

Jeigu pagal sutartį numatomas fiksuotas mokestis, bendra kaina taip pat reiškia visas mėnesio išlaidas. Pavyzdžiui, sudarant skaitmeninės televizijos teikimo paslaugų sutartį, vartotojas turi būti informuojamas ne tik apie bendrą sutarties kainą visam sutarties laikotarpiui, bet ir apie fiksuotą tam tikro laikotarpio mokestį savaitės, mėnesio, ketvirčio ar pan.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?, Lietuvos vartotojų institutas

Apmokėjimo, pristatymo, sutarties vykdymo tvarką, prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminą Vartotojas, perkantis nuotoliniu būdu, turi būti informuojamas apie galimus prekės apmokėjimo, pristatymo būdus, terminus bei kainą, suteikiant galimybę vartotojui pasirinkti, kuris apmokėjimo ir pristatymo būdas jam yra priimtiniausias.

Teisę atsisakyti sutarties bei susipažinti su sutarties atsisakymo forma Vartotojas turi būti informuojamas apie teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo sąlygas, terminą ir tvarką.

 • Įsitvirtinti lietuvoje būdas
 • Dvejetainio skambučio pasirinkimo formulė
 • Prekių pardavimo taisyklės | KESKO SENUKAI
 • Pirkimo-pardavimo taisyklės 1.
 • Pirkimo-pardavimo taisyklės

Vartotojui turi būti pateikiama pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba informacija, kad vartotojas neturi teisės atsisakyti sutarties. Prekės garantiją pagal įstatymą Pravartu įsidėmėti: ne maisto prekei taikoma 2 metų garantija pagal įstatymą!

Vartotojas, įsigijęs prekę, kuri yra nekokybiška, per dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos, turi teisę reikalauti, kad pardavėjas nemokamai pašalintų prekės trūkumus, nemokamai pakeistų prekę tinkamos kokybės preke, sumažintų prekės kainą, arba, jei prekės trūkumas nėra mažareikšmis, nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą sumą.

Apie galimybę pateikti skundą ar reikalauti žalos atlyginimo ne teismo tvarka Sudarant sutartį nuotoliniu būdu, vartotojui privalo būti suteikta informacija apie neteisminio ginčų nagrinėjimo subjektą, jo adresą bei interneto svetainės adresą.

Nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymas ir atsisakymo teisinės pasekmės Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo ar paslaugų sutarties pasirašymo. Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Grąžinant prekę būtina pateikti Prašymą nurodant detalią užsakymo informaciją ir įsigijimo dokumentą. Turi būti supakuota, atitikti transportavimo būdui ir priemonei. Prašyme būtina nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Pirkėjas grąžindamas prekę, prisijima atsakomybę už saugų atvykimą iki Agrosiją MB sandėlio Sodų g. Gražinamos prekės priimamos darbo metu Pr - Pnktd: - arba susitarus individualiai. Pirkėjo įsipareigojimai.