Efektyvi temperatūros valdymo sistema turi tiekti šilumą tolygiu režimu, prie kurio pastatas prie dinaminių sąlygų šilumą praranda, tačiau išlaiko stabilią ir komfortišką patalpų temperatūrą. Kambario oro temperatūra pasiekia tokią reikšmę, kurioje susibalansuoja visi šilumos tiekimai ir nuostoliai.

Faktinio patikrinimo rezultatai rodo, kad jevaldymo koncepcija yra teisinga, ir dėl aukšto lygio „savikontrolės” privalumų, grindinio šildymo ir vėsinimo sistema  gali kompensuoti išorinių ir vidinių apkrovų svyravimus. Norint, kad veikimas būtų optimalus, rekomenduojama derinti centrinio valdymo ir atskirų patalpų temperatūrų valdymo sistemas. Centrinė valdymo sistema turi kontroliuoti vidutinę, arba tiekiamo vandens temperatūrą pagal lauko oro sąlygas. Atskirų patalpų temperatūrų valdymas – svarbiausias valdymas, kuris užtikrina komfortą ir leidžia taupyti energiją.

 

Šildymo sistemos su automatiškai veikiančiais elementais turi turėti termostatų valdymą kiekvienoje patalpoje. Šiam tikslui Uponor siūlo ir radijo, ir laidines valdymo sistemas, o Uponor valdymo sistema tinka visų rūšių grindinio šildymo sistemoms ir sprendimams.Bendrai geriausia yra kombinuoto valdymo koncepcija:

Centrinis valdymas kontroliuoja į grindų sistemą tiekiamo vandens temperatūrą pagal lauko klimato sąlygas.

 

Atskirų patalpų temperatūros valdymas toliau kontroliuoja šilumnešio srautus tuo pačiu vidutinę paviršiaus temperatūrą atskirai kiekvienai patalpai, nustatytus pagal vartotojo pasirinktus temperatūros parametrus.


Atskirų patalpų temperatūra

“Vietinis (individualus) valdymas yra taikomas tada, kai šiluma, tiekiama į šildomas erdves, yra kontroliuojama”. Individualaus valdymo idėja yra pagerinti vietinį šiluminį komfortą konkrečiame kambaryje ir taupyti energiją  per norimos kambario temperatūros parametro nustatymą, kurį atlieka  tiesiogiai pats žmogus.

 

Patalpų temperatūros valdymas turi sukurti geriausią patalpų klimato komfortą. Tame pačiame pastate yra skirtingų šilumos poreikių, priklausančių nuo išorinių faktorių (statinio orientacijos, vėjo ir pan.), ar vidinių faktorių (apšvietimo,  atviros ugnies, žmonių buvimo patalpose laiko ir pan.).

 

Grindinis šildymas gali patenkinti visus šiuos reikalavimus. Kiekvienos atskiros patalpos temperatūrą galima tiksliai valdyti kambario termostato pagalba. Tačiau „atviro plano“ projekte atskiras patalpas galima laikyti viena patalpa (zonų valdymas). Čia Uponor rekomenduoja naudoti tik vieną  kambario termostatą, kuris, sumontuotas toje patalpoje, kurioje šilumos poreikis yra didžiausias, valdys visos atviros erdvės temperatūrą. Paprastai tai būna patalpa su daugiausiai išorinių sienų ar langų.

Zonų valdymas

“Zonų valdymas yra taikomas tada, kai šiluma yra tiekiama į zoną, kurioje paprastai yra keletas erdvių (patalpų)”. Zonų valdymas taikomas konkrečiai kambarių ar atviro plano grupei.


Centrinis valdymas

Centrinis valdymas yra taikomas tada, kai šilumą, tiekiamą visam pastatui ar kolektoriui, valdo centrinė sistema, esanti valdymo stotyje ar boilerio patalpoje.

 

  Šilumnešio temperatūros valdymo strategijos

Šildant grindis, vandens temperatūrą galima kontroliuoti remiantis įvairiais principais.

Pastovi vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Šį metodą reikia naudoti tik tada, jei šildomos grindys yra naudojamos kaip antrinis šildymo šaltinis. Bus tenkinami tik minimalūs baziniai šilumos poreikiai. Patalpos temperatūrą turės kontroliuoti kita sistema. Esant šioms sąlygoms, dėl pastovios tiekiamos temperatūros grindų paviršiaus temperatūra bus beveik pastovi. Jei patalpai yra numatyta  konkreti temperatūra, tiekiamo vandens temperatūra turės būti  2 - 3 K žemesnė už numatytąją. Jeigu ne, grindų temperatūra, esant tam tikroms situacijoms, gali viršyti patalpos temperatūrų valdymo sistemos kontrolės ribas ribas.


Pastovi grąžinamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Naudojama taip pat, kaip aukščiau aprašyta. Jei patalpai numatyta  konkreti temperatūra, grąžinamo vandens temperatūra turi būti nustatyta 8 - 10K žemesnė nei numatytoji.


Patalpų temperatūros kompensavimas tiekiamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Kai kurie patalpų klimato valdymo ekspertai laikosi nuomonės, kad  patalpų temperatūros valdymo metodas yra geriausias metodas. Taip yra todėl, kad daugumos pastatų šiluminė inercija yra labai aukšta. Tai reiškia, kad jei lauko temperatūra pasikeis greitai, patalpų temperatūra tik pradės labai lėtai keistis.
Gali praeiti keletas dienų, kol patalpų temperatūra pasikeis. Kitaip tariant, patalpų temperatūros valdymas harmonizuosis su termine namo inercija. Naudojant šį valdymo metodą aukščiausių ir žemiausių temperatūrinių pikų rizika patalpose yra sumažinama iki minimumo.


Lauko temperatūros kompensavimas tiekiamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Priešingai nei aprašyta aukščiau, kai kurie ekspertai mano, kad šis metodas yra geriausias. Priežastis – galima dirbti su anksčiau nustatyta tiekiamo vandens temperatūros  kreive, kaip lauko temperatūros funkcija. Pagrindinis privalumas šiuo atveju yra tai, kad padidėjus temperatūrai lauke, valdymo sistema  nedelsiant mažina tiekiamo vandens  temperatūrą, ir tokiu būdu mažina nepageidaujamus temperatūros nuostolius. Kita vertus, sumažėjus lauko temperatūrai, visuomet bus temperatūros pikas vidaus patalpų klimate.


Tiekiamo vandens temperatūra yra kompensuojama pagal temperatūrą lauke. Valdymo reguliavimas yra atliekamas  pasirenkant teisingą kreivę pagal esamas patalpas, vidines ar išorines charakteristikas. Reguliavimo įrenginys yra trijų kelių centrinio valdymo sklendė.


 

Pastovios temperatūros tiekiamo vandens esant pastoviam srautui principinė schema: Šildymo kreivės pavyzdys:
 pamaisymo mazgas - www.evelsa.lt

 sildymo kreive  - www.evelsa.lt

Kintamas srautas esant pastoviai tiekiamo vandens temperatūrai

Kai kurie ekspertai mano, kad  vidaus patalpų klimato valdymas naudojant  kintamą pastovios temperatūros vandens srautą, yra geriausi šiuolaikiški temperatūros valdymo metodai. Apibendrintai, šilumos perdavimą galima pamatuoti matuojant skirtumą tarp vandens tiekiamo ir grąžinamo vandens  temperatūrų šildymo sistemoje. Didelis temperatūrų skirtumas reiškia, kad šilumos perdavimas yra žemas, ir atvirkščiai - mažas temperatūrų skirtumas, reiškia didelį šilumos perdavimą.


Pastovi grindų paviršiaus temperatūra

Pastovios grindų paviršiaus temperatūros metodas dažnai naudojamas ten, kur grindų temperatūra yra svarbi – baseinuose, dušų patalpose ir pan. Pastovios grindų temperatūros taikymas traktuojamas kaip bendros patalpų mikroklimato kontrolės dalis. Kambario temperatūros valdymą  atlieka kita šildymo sistema.  Bet kokiu atveju, jei grindų paviršiaus temperatūra yra aukštesnė nei anksčiau nustatyta  patalpos temperatūra, šildomos grindys kartais gali viršyti patalpos temperatūrų valdymo sistemos kontrolės ribas.


Temperatūros sumažinimas naktį ir pakilimo laikotarpis rytais

Temperatūros sumažinimas  naktimis yra metodas, kurio tikslas - taupyti energijos kaštus tuo metu, kai sumažėja šilumos poreikis (sumažėjusi patalpos temperatūra, pvz. 2 K yra priimtina). Papildomas šilumos poreikis, lyginant su “idealiu” naktiniu sumažėjimu (ne terminės sistemos masės), yra 10 -15 %. Žinoma, absoliutus šilumos poreikis, lyginant su  naktiniu sumažėjimu, bus žemesnis. Tačiau energijos sutaupymas dėl temperatūros sumažinimo naktimis gyvenamuosiuose namuose šiandien yra sąlyginai nedidelis, nes, paprastai, naujuose namuose šiluminė izoliacija yra aukšta.

 

Privalumų turi ir padidintas šildymo režimas, t.y. kai vandens temperatūra yra pakeliama virš šildymo kreivės temperatūros pakartotino šildymo laikotarpiu rytais. Tai sutrumpina pakartotino šildymo laiką ir leidžia pailginti sumažinto šildymo laikotarpį. Padidintas pakartotinas šildymas sumažina energijos sąnaudas apytiksliai 8 %.


Reakcijos laikas

Atskiri tarpusavyje sąveikaujantys faktoriai, siejami su klimato sąlygomis ir pastato projektu, įtakoja grindinio šildymo sistemos reakcijos laiką.

 

Tipinė reakcijos laiko diagrama

reakcijos kreive  - www.evelsa.ltKlimato sąlygos

Reakcijos laikas kinta priklausomai nuo lauko temperatūros. Šildymo sistemos yra suprojektuotos susidoroti  su temperatūromis šalčiausiais metų mėnesiais. Tačiau jos nėra suprojektuotos veikti tinkamai tik šiuo laikotarpiu, nes tais mėnesiais iki šaltojo sezono ir po jo, yra pajėgumo rezervas, kuris pagreitina reakcijos laiką.

Statinio projektas

Statinio šiluminė izoliacija - šilumos perdavimo koeficientas (U-vertė) papildo grindinio šildymo sistemos veikimą. Jei struktūra yra prastai izoliuota, todėl leidžia švaistyti energiją, šilumos nuostoliai įtakos reakcijos laikui.

Grindų struktūra taip pat turi įtakos reakcijos laikui. Namuose, kuriuose yra betoninės grindys, betonas sukaupia energiją, iš pradžių sulėtindamas reakcijos laiką. Visuomeninės paskirties pastatuose šis  sukaupimo efektas gali būti panaudotas energijos taupymui naktį ar savaitgaliais, kur temperatūros kritimas yra priimtinas tuo metu, kai pastate nėra žmonių.

Sistema gali, pavyzdžiui, būti valdoma septynių dienų laikmačiu, suprogramuotu leisti sistemai reaguoti. Namai, kuriuose yra medinės ar plaukiojančios grindys sausose konstrukcijose, atvirkščiai, reagavimas bus greitesnis, nes medžio terminė masė yra žema.

 

Savireguliacijos efektas

Dėl didelio labai kintančio šilumos gavimo (iš saulės per langus) poveikio patalpų temperatūrai, būtina, kad šildymo sistema tai valdytų, t.y. didintų arba mažintų šildymo galią. Žemų temperatūrų šildymo sistemoje, tokioje kaip grindinis šildymas, yra svarbus taip vadinamas „savikontrolės“ efektas.

Ši „savikontrolė“ iš dalies priklauso nuo temperatūrų skirtumo tarp kambario ir grindų paviršiaus ir, dalinai, nuo skirtumo tarp patalpos ir vidutinės sluoksnio, kuriame pakloti vamzdžiai, temperatūros. Tai reiškia, kad greitas patalpos darbinės temperatūros pokytis taip pat pakeis šilumos perdavimą ir baigsis  bendro šilumos atidavimo pokyčiu.
Savireguliacinis valdymas yra taikomas tik toms sistemoms, kurios veikia vandens pagrindu, o ne elektrinėms sistemoms. Savireguliacinis veikimas automatiškai kontroliuos šilumą, tiekiamą patalpai, pagal šilumos poreikius. Žemiau pateiktoje lentelėje parodytas procentinis šilumos kiekio, perduodamo iš grindų, sumažėjimas, kai patalpos temperatūra pakyla 1 K. Gerai izoliuoto namo  šilumos apkrova yra nuo  10 iki 20 W/m2 per  šildymo sezoną. Šio tipo namams „savikontrolės“ efektas yra lygus 30 - 90 %.Procentinis šilumos perdavimo iš grindų sumažėjimas 1 K padidėjus patalpos temperatūrai Θi
(Šaltinis: Olesen B.W.2001)

 

Vidutinis šildymo poreikis

 

 
Grindų temperatūra (kai patalpos temperatūra 20 oC)

 

 
Vidutinė šildomos aplinkos temperatūra

 

 
 
Procentinis šilumos atidavimo sumažėjimas

 

 
1 K padidėjus patalpos temperatūra

 

 

Referencinė temperatūra

 


 

 

Plytelės

 

Kilimas

Grindų paviršius

Vanduo

 

 

 

0,02 m2K/W

0,1 m2K/W

 

Plytelės

Kilimas

W/m2

oC

oC

oC

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

40

23,9

26,2

29,4

26

16

11

 

 

 

 

 

 

 

20

22,1

23,3

24,9

48

30

20

 

 

 

 

 

 

 

10

21,1

21,7

22,5

91

59

40 Kambario temperatūros jutikliai – termostatai:
  • oro temperatūros jutikliai;
  • darbinės temperatūros jutikliai.

Uponor kambario temperatūros jutiklis integruos oro įtaką ir vidutinę spinduliuojamą temperatūrą tuo pačiu santykiu, kaip ir asmuo keičiasi energija su patalpos aplinka, ir parodys tokią temperatūrą, kokią jaučia žmogus. Tai temperatūros jutiklio tikslumo ir dizaino - formos ir spalvos rezultatas. Darbinė kambario temperatūra bus valdoma tiksliai pagal temperatūros nustatymus patalpoje ten, kur yra žmogus. Tai leidžia bevielis duomenų perdavimas.

Sistemos valdymas
 
 
Efektyvi temperatūros valdymo sistema turi tiekti šilumą tolygiu režimu, prie kurio pastatas prie dinaminių sąlygų šilumą praranda, tačiau išlaiko stabilią ir komfortišką patalpų temperatūrą. Kambario oro temperatūra pasiekia tokią reikšmę, kurioje susibalansuoja visi šilumos tiekimai ir nuostoliai.

Faktinio patikrinimo rezultatai rodo, kad jevaldymo koncepcija yra teisinga, ir dėl aukšto lygio „savikontrolės” privalumų, grindinio šildymo ir vėsinimo sistema  gali kompensuoti išorinių ir vidinių apkrovų svyravimus. Norint, kad veikimas būtų optimalus, rekomenduojama derinti centrinio valdymo ir atskirų patalpų temperatūrų valdymo sistemas. Centrinė valdymo sistema turi kontroliuoti vidutinę, arba tiekiamo vandens temperatūrą pagal lauko oro sąlygas. Atskirų patalpų temperatūrų valdymas – svarbiausias valdymas, kuris užtikrina komfortą ir leidžia taupyti energiją.

Šildymo sistemos su automatiškai veikiančiais elementais turi turėti termostatų valdymą kiekvienoje patalpoje. Šiam tikslui Uponor siūlo ir radijo, ir laidines valdymo sistemas, o Uponor valdymo sistema tinka visų rūšių grindinio šildymo sistemoms ir sprendimams.


Bendrai geriausia yra kombinuoto valdymo koncepcija:

Centrinis valdymas kontroliuoja į grindų sistemą tiekiamo vandens temperatūrą pagal lauko klimato sąlygas.

Atskirų patalpų temperatūros valdymas toliau kontroliuoja šilumnešio srautus tuo pačiu vidutinę paviršiaus temperatūrą atskirai kiekvienai patalpai, nustatytus pagal vartotojo pasirinktus temperatūros parametrus.

Atskirų patalpų temperatūra

“Vietinis (individualus) valdymas yra taikomas tada, kai šiluma, tiekiama į šildomas erdves, yra kontroliuojama”. Individualaus valdymo idėja yra pagerinti vietinį šiluminį komfortą konkrečiame kambaryje ir taupyti energiją  per norimos kambario temperatūros parametro nustatymą, kurį atlieka  tiesiogiai pats žmogus.

Patalpų temperatūros valdymas turi sukurti geriausią patalpų klimato komfortą. Tame pačiame pastate yra skirtingų šilumos poreikių, priklausančių nuo išorinių faktorių (statinio orientacijos, vėjo ir pan.), ar vidinių faktorių (apšvietimo,  atviros ugnies, žmonių buvimo patalpose laiko ir pan.).

Grindinis šildymas gali patenkinti visus šiuos reikalavimus. Kiekvienos atskiros patalpos temperatūrą galima tiksliai valdyti kambario termostato pagalba. Tačiau „atviro plano“ projekte atskiras patalpas galima laikyti viena patalpa (zonų valdymas). Čia Uponor rekomenduoja naudoti tik vieną  kambario termostatą, kuris, sumontuotas toje patalpoje, kurioje šilumos poreikis yra didžiausias, valdys visos atviros erdvės temperatūrą. Paprastai tai būna patalpa su daugiausiai išorinių sienų ar langų.

Zonų valdymas

“Zonų valdymas yra taikomas tada, kai šiluma yra tiekiama į zoną, kurioje paprastai yra keletas erdvių (patalpų)”. Zonų valdymas taikomas konkrečiai kambarių ar atviro plano grupei.

Centrinis valdymas

Centrinis valdymas yra taikomas tada, kai šilumą, tiekiamą visam pastatui ar kolektoriui, valdo centrinė sistema, esanti valdymo stotyje ar boilerio patalpoje.

 
  Šilumnešio temperatūros valdymo strategijos

Šildant grindis, vandens temperatūrą galima kontroliuoti remiantis įvairiais principais.

Pastovi vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Šį metodą reikia naudoti tik tada, jei šildomos grindys yra naudojamos kaip antrinis šildymo šaltinis. Bus tenkinami tik minimalūs baziniai šilumos poreikiai. Patalpos temperatūrą turės kontroliuoti kita sistema. Esant šioms sąlygoms, dėl pastovios tiekiamos temperatūros grindų paviršiaus temperatūra bus beveik pastovi. Jei patalpai yra numatyta  konkreti temperatūra, tiekiamo vandens temperatūra turės būti  2 - 3 K žemesnė už numatytąją. Jeigu ne, grindų temperatūra, esant tam tikroms situacijoms, gali viršyti patalpos temperatūrų valdymo sistemos kontrolės ribas ribas.

Pastovi grąžinamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Naudojama taip pat, kaip aukščiau aprašyta. Jei patalpai numatyta  konkreti temperatūra, grąžinamo vandens temperatūra turi būti nustatyta 8 - 10K žemesnė nei numatytoji.

Patalpų temperatūros kompensavimas tiekiamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Kai kurie patalpų klimato valdymo ekspertai laikosi nuomonės, kad  patalpų temperatūros valdymo metodas yra geriausias metodas. Taip yra todėl, kad daugumos pastatų šiluminė inercija yra labai aukšta. Tai reiškia, kad jei lauko temperatūra pasikeis greitai, patalpų temperatūra tik pradės labai lėtai keistis.
Gali praeiti keletas dienų, kol patalpų temperatūra pasikeis. Kitaip tariant, patalpų temperatūros valdymas harmonizuosis su termine namo inercija. Naudojant šį valdymo metodą aukščiausių ir žemiausių temperatūrinių pikų rizika patalpose yra sumažinama iki minimumo.

Lauko temperatūros kompensavimas tiekiamo vandens temperatūra esant pastoviam srautui

Priešingai nei aprašyta aukščiau, kai kurie ekspertai mano, kad šis metodas yra geriausias. Priežastis – galima dirbti su anksčiau nustatyta tiekiamo vandens temperatūros  kreive, kaip lauko temperatūros funkcija. Pagrindinis privalumas šiuo atveju yra tai, kad padidėjus temperatūrai lauke, valdymo sistema  nedelsiant mažina tiekiamo vandens  temperatūrą, ir tokiu būdu mažina nepageidaujamus temperatūros nuostolius. Kita vertus, sumažėjus lauko temperatūrai, visuomet bus temperatūros pikas vidaus patalpų klimate.

Tiekiamo vandens temperatūra yra kompensuojama pagal temperatūrą lauke. Valdymo reguliavimas yra atliekamas  pasirenkant teisingą kreivę pagal esamas patalpas, vidines ar išorines charakteristikas. Reguliavimo įrenginys yra trijų kelių centrinio valdymo sklendė.

 
Pastovios temperatūros tiekiamo vandens esant pastoviam srautui principinė schema: Šildymo kreivės pavyzdys:
 


Kintamas srautas esant pastoviai tiekiamo vandens temperatūrai

Kai kurie ekspertai mano, kad  vidaus patalpų klimato valdymas naudojant  kintamą pastovios temperatūros vandens srautą, yra geriausi šiuolaikiški temperatūros valdymo metodai. Apibendrintai, šilumos perdavimą galima pamatuoti matuojant skirtumą tarp vandens tiekiamo ir grąžinamo vandens  temperatūrų šildymo sistemoje. Didelis temperatūrų skirtumas reiškia, kad šilumos perdavimas yra žemas, ir atvirkščiai - mažas temperatūrų skirtumas, reiškia didelį šilumos perdavimą.

Pastovi grindų paviršiaus temperatūra

Pastovios grindų paviršiaus temperatūros metodas dažnai naudojamas ten, kur grindų temperatūra yra svarbi – baseinuose, dušų patalpose ir pan. Pastovios grindų temperatūros taikymas traktuojamas kaip bendros patalpų mikroklimato kontrolės dalis. Kambario temperatūros valdymą  atlieka kita šildymo sistema.  Bet kokiu atveju, jei grindų paviršiaus temperatūra yra aukštesnė nei anksčiau nustatyta  patalpos temperatūra, šildomos grindys kartais gali viršyti patalpos temperatūrų valdymo sistemos kontrolės ribas.

Temperatūros sumažinimas naktį ir pakilimo laikotarpis rytais

Temperatūros sumažinimas  naktimis yra metodas, kurio tikslas - taupyti energijos kaštus tuo metu, kai sumažėja šilumos poreikis (sumažėjusi patalpos temperatūra, pvz. 2 K yra priimtina). Papildomas šilumos poreikis, lyginant su “idealiu” naktiniu sumažėjimu (ne terminės sistemos masės), yra 10 -15 %. Žinoma, absoliutus šilumos poreikis, lyginant su  naktiniu sumažėjimu, bus žemesnis. Tačiau energijos sutaupymas dėl temperatūros sumažinimo naktimis gyvenamuosiuose namuose šiandien yra sąlyginai nedidelis, nes, paprastai, naujuose namuose šiluminė izoliacija yra aukšta.
 
Privalumų turi ir padidintas šildymo režimas, t.y. kai vandens temperatūra yra pakeliama virš šildymo kreivės temperatūros pakartotino šildymo laikotarpiu rytais. Tai sutrumpina pakartotino šildymo laiką ir leidžia pailginti sumažinto šildymo laikotarpį. Padidintas pakartotinas šildymas sumažina energijos sąnaudas apytiksliai 8 %.

Reakcijos laikas

Atskiri tarpusavyje sąveikaujantys faktoriai, siejami su klimato sąlygomis ir pastato projektu, įtakoja grindinio šildymo sistemos reakcijos laiką.

Tipinė reakcijos laiko diagrama
Klimato sąlygos

Reakcijos laikas kinta priklausomai nuo lauko temperatūros. Šildymo sistemos yra suprojektuotos susidoroti  su temperatūromis šalčiausiais metų mėnesiais. Tačiau jos nėra suprojektuotos veikti tinkamai tik šiuo laikotarpiu, nes tais mėnesiais iki šaltojo sezono ir po jo, yra pajėgumo rezervas, kuris pagreitina reakcijos laiką.

Statinio projektas

Statinio šiluminė izoliacija - šilumos perdavimo koeficientas (U-vertė) papildo grindinio šildymo sistemos veikimą. Jei struktūra yra prastai izoliuota, todėl leidžia švaistyti energiją, šilumos nuostoliai įtakos reakcijos laikui.

Grindų struktūra taip pat turi įtakos reakcijos laikui. Namuose, kuriuose yra betoninės grindys, betonas sukaupia energiją, iš pradžių sulėtindamas reakcijos laiką. Visuomeninės paskirties pastatuose šis  sukaupimo efektas gali būti panaudotas energijos taupymui naktį ar savaitgaliais, kur temperatūros kritimas yra priimtinas tuo metu, kai pastate nėra žmonių.

Sistema gali, pavyzdžiui, būti valdoma septynių dienų laikmačiu, suprogramuotu leisti sistemai reaguoti. Namai, kuriuose yra medinės ar plaukiojančios grindys sausose konstrukcijose, atvirkščiai, reagavimas bus greitesnis, nes medžio terminė masė yra žema.

Savireguliacijos efektas

Dėl didelio labai kintančio šilumos gavimo (iš saulės per langus) poveikio patalpų temperatūrai, būtina, kad šildymo sistema tai valdytų, t.y. didintų arba mažintų šildymo galią. Žemų temperatūrų šildymo sistemoje, tokioje kaip grindinis šildymas, yra svarbus taip vadinamas „savikontrolės“ efektas.

Ši „savikontrolė“ iš dalies priklauso nuo temperatūrų skirtumo tarp kambario ir grindų paviršiaus ir, dalinai, nuo skirtumo tarp patalpos ir vidutinės sluoksnio, kuriame pakloti vamzdžiai, temperatūros. Tai reiškia, kad greitas patalpos darbinės temperatūros pokytis taip pat pakeis šilumos perdavimą ir baigsis  bendro šilumos atidavimo pokyčiu.
Savireguliacinis valdymas yra taikomas tik toms sistemoms, kurios veikia vandens pagrindu, o ne elektrinėms sistemoms. Savireguliacinis veikimas automatiškai kontroliuos šilumą, tiekiamą patalpai, pagal šilumos poreikius. Žemiau pateiktoje lentelėje parodytas procentinis šilumos kiekio, perduodamo iš grindų, sumažėjimas, kai patalpos temperatūra pakyla 1 K. Gerai izoliuoto namo  šilumos apkrova yra nuo  10 iki 20 W/m2 per  šildymo sezoną. Šio tipo namams „savikontrolės“ efektas yra lygus 30 - 90 %.


Procentinis šilumos perdavimo iš grindų sumažėjimas 1 K padidėjus patalpos temperatūrai Θi
(Šaltinis: Olesen B.W.2001)
 
Vidutinis šildymo poreikis

 

 
Grindų temperatūra (kai patalpos temperatūra 20 oC)

 

 
Vidutinė šildomos aplinkos temperatūra

 

 
 
Procentinis šilumos atidavimo sumažėjimas

 

 
1 K padidėjus patalpos temperatūra

 

 

Referencinė temperatūra

 


 

 

Plytelės

 

Kilimas

Grindų paviršius

Vanduo

 

 

 

0,02 m2K/W

0,1 m2K/W

 

Plytelės

Kilimas

W/m2

oC

oC

oC

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

40

23,9

26,2

29,4

26

16

11

 

 

 

 

 

 

 

20

22,1

23,3

24,9

48

30

20

 

 

 

 

 

 

 

10

21,1

21,7

22,5

91

59

40 Kambario temperatūros jutikliai – termostatai:
  • oro temperatūros jutikliai;
  • darbinės temperatūros jutikliai.

Uponor kambario temperatūros jutiklis integruos oro įtaką ir vidutinę spinduliuojamą temperatūrą tuo pačiu santykiu, kaip ir asmuo keičiasi energija su patalpos aplinka, ir parodys tokią temperatūrą, kokią jaučia žmogus. Tai temperatūros jutiklio tikslumo ir dizaino - formos ir spalvos rezultatas. Darbinė kambario temperatūra bus valdoma tiksliai pagal temperatūros nustatymus patalpoje ten, kur yra žmogus. Tai leidžia bevielis duomenų perdavimas.