Gedimų nustatymas

  1. Patikrinkite, ar montavimas buvo atliktas pagal Uponor instrukcijas, ypač svarbu, ar kontūrai buvo sukloti pagal brėžinį. Šilumos poreikis ir grindų dangos tipas taip pat turi atitikti brėžinių specifikacijas.
  2. Įsitikinkite, kad instaliacija yra tinkamai paženklinta. Kontūrai turėjo būti aiškiai pažymėti ir nurodyta, kuriai patalpai jie skirti; geriau, jei kontūrai jungiami prie kolektorių eilės tvarka. Įsitikinkite, kad visi kontūrai yra teisingai prijungti.
  3. Patikrinkite, ar tinkama yra karšto vandens į kolektorių temperatūra.

 Jei ne, patikrinkite šiuos dalykus:

  • ar pakankamas boilerio galingumas;
  • ar visos sklendės atidarytos;
  • ar pasirinktas teisingas cirkuliacinis siurblys ir ar jis yra nustatyta teisinga šildymo kreivė;
  • ar tiekiamo vandens temperatūros valdymo prietaisas yra teisingai nustatytas.

 

1 pastaba:
Tuo atveju, kai ilgi tiekiamo vandens vamzdžiai nutiesti nuo boilerio į kolektorius, gali reikėti taip apeiti kolektorių, kad vanduo cirkuliuotų tiekiamo vandens vamzdžiais.

 

2 pastaba:
Betono grindys ir sienos džiūdamos sunaudoja gana daug šilumos (garavimo šiluma). Betono grindims reiktų leisti sukietėti prieš šildymą. Kitas būdas- atlikti procedūrą, nurodytą skyriuje apie pridavimą eksploatacijai.

 

3 pastaba:
Tikrinant didelius grindinio šildymo objektus, tai padaryti lengviau tikrinant po vieną sekciją vienu metu.

 

4 pastaba:
Įsitikinkite, kad sistema yra užpildyta vandeniu, ir kad oras pašalintas pagal Uponor instrukcijas. Dažniausiai pasitaikanti blogo veikimo priežastis yra oras kontūruose. Todėl užpildymo instrukcijų reikia griežtai laikytis.
Beveik neįmanoma pašalinti oro iš kontūrų be automatinio stabdymo sklendžių ant kolektorių.

 

5 pastaba:
Įsitikinkite, kad sistema yra teisingai subalansuota.

 

6 pastaba:
Dar kartą patikrinkite ar šilumos poreikis, kontūro ilgis, tiekiamo vandens vamzdžių matmenys ir išdėstymas atitinka brėžinius. Jei ne, reikia iš naujo atlikti skaičiavimus ir atitinkamai koreguoti balansavimą.

Problemų šalinimas

Viename iš kambarių yra šalta.

 

Visi kontūrai dirba patenkinamai, tačiau viename iš kambarių yra šalta, o grąžinamo vandens temperatūra per daug nukrito.
Jei taip atsitiko, šio kambario šilumos poreikis yra didesnis nei apskaičiuota. Patikrinkite, ar ne per aukšta ventiliacijos tiekimo temperatūra, ir ar pakankama kambario šiluminė izoliacija. Jei čia viskas gerai, bet problema išlieka, atidarykite balansinius ventilius apytiksliai ½ apsisukimo.
Jei reikia, padidinkite tiekiamo vandens temperatūrą ir iš naujo subalansuokite kontūrus. Pridarykite grąžinimo sklendes kambariams, kuriuose per šilta, apytiksliai ½ apsisukimo.


Grindys yra šaltos

 

Grindys yra šaltos, nors kambario temperatūra normali. Tai reiškia, kad name yra kitas šilumos šaltinis. Jei, pavyzdžiui, šildymo sistema yra grindinio šildymo ir ventiliacijos derinys, patikrinkite įeinančio oro temperatūrą. Jis turi būti 2 – 3oC žemesnis nei pageidaujama patalpos temperatūra.

 

Jei patalpą šildo kiti šilumos šaltiniai ( pvz., biuro įrengimai, šviestuvai ir pan.), kambario termostatą ir pavarą reikia pakeisti rankine sklende ant kolektoriaus, kad srautas per kontūrą būtų pastovus.


Grindų temperatūra patalpoje yra per aukšta

 

Kai patalpos grindų temperatūra yra per aukšta, tai reiškia kad per aukšta yra vandens temperatūra kontūre. Viena iš tikėtinų priežasčių gali būti tai, kad termostatinis vožtuvas  kolektoriuje neuždaro šilumnešio cirkuliacijos.

 

Prie kolektoriaus sustabdykite srautą per kontūrą. Tai galima padaryti rankine sklende, arba, jei kolektorius yra su pavara, papildomai atjungiant  pavaros įtampą. Taip pat uždarykite grąžinimo sklendę.

 

Atjunkite grąžinamo vandens  vamzdį nuo kontūro. Jei tiekimo sklendė yra sandari, iš vamzdžio neišbėgs nei lašo vandens.


Pastaba:
Jei kolektoriaus vožtuvai sugedę, reikia pakeisti juos arba visą tiekimo kolektorių.