Montavimas: perdavimas eksploatacijai

Pradedant įrenginėti sistemą, laikykitės šių nurodymų:

1. Kai jau visi vamzdžių kontūrai yra užpildyti,  iš jų išleistas oras ir slėgis patikrintas, uždarykite visas kontūrų sklendes ir atidarykite automatinio stabdymo sklendes.

 

2. Užpildykite vandens tiekimo vamzdžius ir boilerį vandeniu ir išleiskite orą. Orą galima išleisti  prie galinių kolektorių antgalių (tiekimo ir grąžinamo vandens). Daugiaaukščiuose namuose oro išleidimą pradėkite nuo kolektorių, esančių rūsyje.

 

3. Atidarykite visus kontūrus ir patikrinkite dar kartą taip, kaip aprašyta aukščiau, ar juose tikrai nėra oro. Jei oro kontūruose dar yra, pakartokite užpildymo operaciją.

 

4. Sistemoje paprastai yra sukuriamas slėgis 0,5 - 1,5 bar (50 - 150 kPa). Įjunkite siurblį ir boilerį. Atidarykite vieną kontūrą kolektoriuje. Temperatūra turi lėtai kilti. Netrukus pajusite karštą vandenį ateinantį į kolektorių. Pakartokite šią procedūrą su visais kontūrais. Stambiuose montuojamuose objektuose patogu atidaryti tik vieną kolektorių ir vieną kontūrą vienu metu. Paprastai kiekvienas kolektorius turi turėti automatinio stabdymo sklendę.

 

5. Ant balansinių ventilių (kolektoriuje) nustatykite apskaičiuotas droselines reikšmes kiekvienam kontūrui. Suskaičiuokite posūkių skaičių nuo uždarytos sklendės (žr. skyriuje  “Kolektorių balansavimas”.) Tai atliekama  šešiabriaunio 4 mm rakto pagalba. Jei ši procedūra nebus kruopščiai atlikta, visą namo šilumos poreikį gali tenkinti tik vienas ar du kontūrai.

 

6. Rankinio valdymo sklendžių atveju, norint išvengti per aukštų temperatūrų, reikia kontroliuoti vandens iš boilerio temperatūrą. Tai galima atlikti išorės temperatūros jutiklio arba centralizuotai įrengto vidaus jutiklio ir konkretaus valdymo prietaiso pagalba. Kadangi grindinis šildymas yra žemos temperatūros sistema, maksimali vandens temperatūra medinėse pakabinamose grindų konstrukcijose neturi būti aukštesnė nei 55oC. Betone ji turėtų būti dar mažesnė. Ten, kur tiekiamo vandens temperatūrą kontroliuoja centrinis blokas, jaučiantis, pvz., lauko temperatūrą, nustatykite kontroleryje atitinkamą žemą priklausomybės kreivę, kad sistema veiktų reikalingose šildymo sistemos ribose. 

 

7. Kontroliuojant patalpos temperatūrą patalpų termostatais ir pavaromis, tiekiamo vandens temperatūra gali būti išlaikoma pastoviame lygyje visus metus. Šiluma yra siunčiama impulsais kas 5 - 6 minutės tik tol, kol pasiekiama nustatyta patalpos temperatūra.

 

8. Svarbu, kad valdymo prietaisas prie šilumos šaltinio ir patalpos termostatai veiktų tinkamai ir būtų teisingai nustatyti, ypač kai grindų danga yra parketas.

 

Pastabos

A.  Betoninė plokštė

Kai grindinio šildymo sistemos montavimas yra baigtas ir, su sąlyga, kad šilumos šaltinis jau sumontuotas, galima paleisti visą sistemą tuo metu, kai betono plokštė yra užpilta. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kol betonas nėra sustingęs (o standartiniame vienos šeimos name tai užtrunka apie 17 dienų), maksimali vandens temperatūra turi būti 25 oC. Pasibaigus šiam laikotarpiui, grindinio šildymo sistema gali veikti projektinėje temperatūroje.


B. Medinių pakabinamų grindų konstrukcija

Mediniuose namuose reikia laikytis norminių aktų ar rekomendacijų, reglamentuojančių  drėgmės kiekį medienoje, ir gamintojo instrukcijų dėl drėgmės kiekio parketinėse grindyse. Grindinis šildymas padės išlaikyti nustatytą drėgmės lygį.

Pagal Švedijos standartą SS- 27 23 44, drėgmės kiekis negali viršyti  10 % nei bendroje grindų konstrukcijoje, nei parkete. Žr. „Grindų konstrukcija Uponor šilumos paskirstymo plokštė medinėms grindims“ ir „Grindų dangos medžiagos“.

Eksploatacinė priežiūra

Uponor grindinio šildymo sistema iš principo yra nereikalaujanti jokios eksploatacinės priežiūros ir yra suprojektuota taip, kad tarnautų daug metų.
Tačiau yra kai kurių aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti:

1. Laikas nuo laiko reikia patikrinti  slėgį šildymo sistemoje. Jei slėgis sistemoje yra netinkamas, patikrinkite per oro išleidimo sklendes, ar sistemoje nėra oro. Dideli oro burbulai gali trukdyti cirkuliacijai.

2. Jei sistema ir toliau veikia blogai, patikrinkite, ar nėra pratekėjimo. Gali reikėti suveržti jungtis.

3. Jei būtina, gali reikėti sistemą pakartotinai užpildyti. Jei slėgis, nepaisant šių priemonių, ir toliau nesilaiko, reikia atlikti kruopštesnę problemų paiešką ir, jei būtina, kviestis ekspertus visos sistemos patikrinimui.

Nustačius gedimą tolimesni veiksmai rekomenduojami vadovaujantis toliau pateiktais nurodymais.